Alblasserdam bereidt zich voor op ontwikkelingen in zorg en wonen

Op woensdagochtend 20 september kwam een afvaardiging van 15 zorgpartijen die actief zijn in Alblasserdam bij elkaar in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de toekomstige zorgverlening in ons dorp en over de combinatie met wonen.

Uitdagingen en oplossingen

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat we lokaal voor een serieuze opgave staan. Zo neemt het aantal 80+ers elk jaar flink toe. Dat betekent dat er meer woningen voor ouderen nodig zijn, maar ook dat er meer zorg nodig is. Tegelijkertijd is de verwachting dat het al grote personeelstekort in de zorg nog veel verder zal toenemen.

De zorgpartners hebben in groepjes nagedacht over oplossingen. Er kwamen allerlei waardevolle ideeën voorbij, zoals het meer waarderen van zorgpersoneel, het beter afstemmen van nieuwe bouwplannen op de specifieke behoefte van de doelgroep en het wegnemen van drempels om een kangoeroewoning (twee woningen onder één dak) te realiseren. Ook spraken verschillende partners de behoefte uit om elkaars expertise en capaciteit beter te benutten.

Samen de schouders eronder

Wethouder Margreet de Deugd blikt voldaan terug: “We staan lokaal voor een flinke uitdaging. Maar tijdens de bijeenkomst bleek gelukkig óók dat er onder de lokale zorgpartijen veel energie en betrokkenheid is om oplossingen te vinden. Ik ben blij met de grote opkomst, de energie en de goede ideeën die zijn gedeeld!”

Visiedocument

Later dit jaar vervolgen de partijen het gesprek. Met de opbrengsten van de bijeenkomsten schrijft de gemeente een visiedocument.

Bijeenkomst woonzorgvisie