Crisisnoodopvang Havenkerk 

Er gaat iets veranderen in het gebruik van de opvanglocatie aan de Havenkerk. Naast de huidige Oekraïense bewoners maken we plek om korte crisisnoodopvang te bieden aan ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen. Alblasserdam neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niemand buiten op straat hoeft te slapen.

Verspreiding van vluchtelingen

Op dit moment zijn er in Nederland te weinig opvangplaatsen voor vluchtelingen. Dit is ook zo voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op 20 oktober 2023 is het landelijke aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam gesloten. Deze sluiting is voor onbepaalde tijd. De reden is dat er geen plek meer is voor opvang.

In een brief heeft staatssecretaris Van der Burg aan Nederlandse gemeenten een dringend verzoek gedaan om nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen. In het voorjaar moeten er 97.000 noodopvangplekken zijn in Nederland. Op dit moment zijn er 83.000 plekken. Dat is te weinig. De plekken die er zijn, zijn bezet. De staatssecretaris vraagt de gemeenten daarnaast om mee te denken om tijdelijk extra crisisnoodopvangplekken (CNO) te maken. De gemeenten in de regio werken samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris.    

Verschil crisisnoodopvang en de huidige opvang

Crisisnoodopvang (CNO) houdt in dat we onderdak, eten en veiligheid bieden. De opvang is sober en doelmatig. Deze mensen worden niet ingeschreven in de gemeente. In de locatie Havenkerk is plek gevonden voor 50 crisisnoodopvangplekken (CNO), naast de huidige noodopvangplekken (NO). Wij zijn nog op zoek naar meer vaste plekken voor de noodopvang elders in onze gemeente.

Wat er nu gaat gebeuren

De recreatieruimte van de locatie Havenkerk is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om als crisisnoodopvang te dienen. Zij hebben de recreatieruimte zo snel als mogelijk ingericht. De Oekraïense vluchtelingen krijgen in januari een vaste plek aangeboden in de noodopvang in Dordrecht.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met noodopvang?

Crisisnoodopvang is soberder: bed-bad-brood. Ze ontvangen geen leefgeld. De Oekraïners worden niet ingeschreven in Alblasserdam en krijgen dus ook nog geen BSN.

Mogen deze mensen werken?

Nee, ze mogen niet werken. Dat kan ook niet omdat ze geen BSN krijgen.

Zijn er wel genoeg faciliteiten in de Havenkerk voor zoveel mensen?

Er zijn genoeg faciliteiten aanwezig. De nieuwe bewoners koken niet zelf, de maaltijden worden voor hen verzorgd.

Komen er vooral gezinnen bij?

Dat weten we niet, we worden vooraf niet betrokken bij wie de nieuwe bewoners worden.

Komen de 50 nieuwe bewoners tegelijkertijd aan?

Nee, de verwachting is dat de bewoners verdeeld over de week aan zullen komen.

Ik heb kleding en andere spullen. Kan ik dat afgeven bij de kerk?

Omdat de nieuwe bewoners maar een beperkte tijd in Alblasserdam blijven en ze beperkte ruimte hebben, is het inzamelen van kleding, speelgoed en andere spullen niet nodig. 

Hoeveel mensen zitten er nu in de noodopvang in de Havenkerk?  

Ongeveer 80 mensen verblijven in de noodopvang in de Havenkerk.

Ook de kerk van de Evangelische Gemeente Jozua is tot een opvanglocatie voor Oekraïners gemaakt. Is dat nog steeds zo?

Ja, dit is nog steeds een opvanglocatie voor Oekraïners. Hier verblijven nu ongeveer 120 mensen.

Hoelang blijven de mensen van de crisisnoodopvang?

De mensen die voor crisisnoodopvang komen, vertrekken in januari naar een plek in Dordrecht.