Zwemmen in het Lammetjeswiel

Het is confronterend om te zien welke impact de uitstoot van PFAS heeft op de omgeving, ook voor ons als gemeente. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel én niet in ons zwemwater.

Burgemeester Boersma: “Ik heb veel reacties gekregen van mensen die zich zorgen maken. Ik begrijp die zorgen. Buiten kijf staat dat het drinkwater veilig is en iedere dag gemonitord wordt. Ook het advies dat eerder is gegeven over het eten uit moestuinen is niet gewijzigd. Ik heb vandaag met meerdere instanties gesproken om zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van het zwemwater. In ieder geval is duidelijk geworden dat er nog geen normen zijn gesteld voor zwemwater als het gaat om deze stoffen. Er is geen advies voor sluiting van het zwemwater. De realiteit is wel dat de situatie in het Lammetjeswiel vandaag niet anders is dan gisteren. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners en bezoekers aan het Lammetjeswiel toegang hebben tot alle beschikbare informatie en zelf een afweging kunnen maken. Alle informatie publiceren we op de website alblasserdam.nl/pfas.”

Geen sluiting Lammetjeswiel

Voor de veiligheid van bezoekers en vanwege de hygiëne kan de provincie als het gaat om oppervlaktewater dat aangewezen is als zwemgelegenheid, een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies afgeven. Er is nu geen gewijzigd zwemadvies gekomen van de provincie Zuid-Holland. Voor informatie kunt u bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Ook kunt u kijken op de website www.zwemwater.nl.

Standpunt: “nul uit de pijp”

De uitstoot van PFAS moet naar nul en wel zo snel mogelijk. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu. Het is niet voor niets dat wij ons samen met de provincie, de buurgemeenten, GGD, OZHZ, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven hard maken om die uitstoot terug te dringen. Daarin zijn al grote stappen gezet. Maar dat gaat ons nog niet ver genoeg. Veel van de problemen waar we nu mee kampen, komen door uitstoot uit het verleden. Dat onderstreept de noodzaak voor ‘nul uit de pijp’ en voor een verbod op PFAS.

Zie ook

Lees meer reacties op de uitzending van Zembla: