Nieuwjaarsspeech burgemeester Jaap Paans

Op 11 januari 2023 hield de gemeente een nieuwjaarsbijeenkomst. De burgemeester hield een nieuwjaarsspeech. Daarnaast werd ook een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Een impressie van de nieuwjaarsbijeenkomst, de volledige nieuwjaarsspeech en de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding kunt u zien en horen in onderstaand filmpje.

Nieuwjaarsspeech

Hieronder leest u de nieuwjaarsspeech van de burgemeester. 

Goedenavond! Welkom! Wat fijn dat U hier bent! Fysiek bijeen! Meer dan 100 lichtpuntjes die samen een krachtige lichtstraal schijnen op wat ons bindt: Mooi Alblasserdam. Samen bundelen we onze energie. Samen zijn wij Alblasserdam! 

U ontving vanavond de welgemeende nieuwjaarsgroet van onze wethouders. Vier nieuwe gezichten in de spotlights: Freek de Gier, Margreet de Deugd, Ramon Pardo en Marten Japenga! Nieuw aangetreden dit jaar is ook uw gemeenteraad 2022-2026. Negentien vrijwilligers die hun hand opstaken. Koester deze volksvertegenwoordigers!
De democratie is niet vanzelfsprekend, niet gratis. De bejegening van bestuurders verhardt, helaas, en eist zijn tol.


Tijdens mijn gesprekken over 75 jaar vrijheid, in mei 2020, leerde ik dat het iedere dag iets van onze energie vraagt om de democratie levend te houden. Bijvoorbeeld: het goede gesprek voeren met andersdenkenden. Hoe vaak doen we dat nog? Hoe vaak schijnt uw zoeklicht op dat wat andersdenkenden drijft? Het huidig maatschappelijk ongenoegen, de polarisatie en het ‘daderslachtoffer’ denken dagen ons uit. Om op zoek te gaan naar een antwoord dat hoop geeft: dat licht doet schijnen. Een antwoord dat geloof en besef geeft dat we de negatieve spiraal kunnen doorbreken. Een antwoord dat ons liefde geeft. Liefde voor elkaar. De mede-mens centraal. Dat is iets waar Alblasserdam en de Alblasserdammers, de mensen in onze Waard, goed in zijn: omzien naar elkaar!

Ik geef u een voorbeeld. Zeven jaar geleden werd er gemopperd over de criminaliteit in de wijk Kinderdijk. Het goede gesprek over feiten en de verschillen in beleving leverde een verrassend resultaat op. Een groep van ruim 20 vrijwilligers, bewoners van de wijk, sloegen de handen ineen. Ze vormden het eerste Buurtpreventieteam van Alblasserdam. Inmiddels lopen zij nog wekelijks meerdere avonden in tweetallen door de wijk. Stuk voor stuk kanjers die omzien naar elkaar, naar hun buurtgenoten en naar uw en onze veiligheid. Lichtpuntjes in de duisternis. Niet in de laatste plaats door de nieuwe, reflecterende jassen die u hier vanavond ziet.

Ruim een jaar geleden herdachten we de Sint Elisabethsvloed van 1421. Met verwoestende kracht werd dit deel van de Lage Landen overspoeld. We richtten de schijnwerper op een mandje dat ons Beatrijs van Kinderdijk en een kunstwerk bracht. Een sage die tot op de dag van vandaag tot onze verbeelding spreekt. Symbool van veerkracht in ons waterrijke gebied. Afgelopen november richtten wij de spotlights opnieuw op de Sint Elisabethsvloed. Ditmaal om onze regio - de Smart Delta Drechtsteden - in het licht te zetten. Met als doel: zichtbaar te maken dat dit gebied ertoe doet. Goed leven in de Drechtsteden is ons doel. Voor de mensen die er wonen en voor de mensen die we willen aantrekken, zoals hoger opgeleiden en mensen die eerder ons gebied hebben verlaten. Zoals we ook tot doel hebben kansen en beleving te bieden voor jongeren, goede zorg en leefkwaliteit voor ouderen. Toegegeven, het tij zit niet mee. Er is woningnood. De wegen staan vol, we komen arbeidskrachten te kort. De energieprijzen zorgen voor een snelgroeiende armoede onder een groter wordende groep mensen. Mensen die vertwijfeld naar de energiemeters kijken. Velen zijn aangewezen op de tijdelijke toeslagen die we als regio ruimhartig hebben toegekend. Een moeilijke tijd, waarvan we niet weten hoe en wanneer die eindigt.

De coronapandemie heeft ons twee jaar opgesloten en op onszelf terug geworpen. De vanzelfsprekendheid van vaste patronen zijn we toen verloren. Hoe mooi zijn dan de hoopgevende initiatieven in ons dorp. Die verlichting en verbinding brengen. Zomerpaspoort, Lichtjestocht, Kerstsaam, kerstdiners voor eenzamen en voor mensen wiens portemonnee het niet toelaat ooit voor eigen rekening een restaurant te bezoeken. Lichtpuntjes die hoop, geloof en liefde geven. En houvast. Zoals Landvast ons vanavond een plek van samenkomst biedt die we koesteren, zo doen we dat ook met het tijdelijk gesloten zwembad. Het gemeentebestuur is vastberaden een duurzamer bad te realiseren waar velen weer veel zwemplezier zullen beleven. Fit is het credo. Ook voor de vereniging die daar van afhankelijk is: ZPC De Wiekslag. Een 50-jarige jubilaris ‘zonder huis’. Blijf lid, word lid of steun hen op andere wijze! 

Want, lieve Alblasserdammers, is het denken en praten in termen van problemen niet van alle tijden? Gaat het uiteindelijk niet vooral om de vraag hoe we de handen ineen slaan, en hebben geslagen? Hoe we ons met elkaar - met vallen, opstaan, verdriet en verlies - weer hebben opgericht na de coronapandemie. Hoe creatief ondernemers en winkeliers zijn geweest? Voor de maakindustrie en MKB is Alblasserdam een sterk merk. Zoals ook de Horeca en logistieke bedrijven gewaardeerde spelers zijn, en niet alleen lokaal.  Ik ben er trots op burgemeester te zijn van een gemeenschap van mensen en bedrijven die de moed niet heeft opgegeven. Steun zocht bij elkaar, steun
zocht en kreeg van de overheid, en steun vond in het geloof of in waarden en overtuigingen. Ook als zij niet de mijne zijn. Iedereen verdient een houvast. Een landvast dat ons niet doet afdrijven.

U merkt het al: ik gebruik tot nu toe heel bewust één woord niet. Een woord dat in drie jaar tijd sterk aan devaluatie onderhevig is. Een woord dat, als je niet oplet, wordt gebruikt achter woorden en gebeurtenissen met een stevige impact: Corona-, Oekraïne-, Vluchtelingen-, Energie-, Vertrouwens-, etc, etc. Het woord “crisis”……
Als we niet oppassen, praten we ons aan dat alles een crisis is. Het ontneemt ons de kans om de lichtpuntjes te zien die er zijn, ook in de meest donkere tijden. Waar inzamelingen leidden tot verlichting in tijden van armoede of verdriet. Waar zorgzaamheid verlichting biedt bij ondraaglijk verlies, hoe geestelijke bijstand of een open kerk troost biedt na een ondenkbaar incident, of onderdak aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, hoe de rijkdom van vriendschappen mensen verenigt rondom rouwenden van wie een dierbare uit het leven is weggerukt. 

Op 6 mei zei ik het al: er is altijd weer een dag hierna. Een dag waarop lichtpuntjes het zwart van de dag verlichten. Zonder te vergeten, worden nieuwe bladzijden beschreven. Over mensen. Alblasserdam telt honderden vrijwilligers. Mensen die van betekenis zijn. Velen ervan zijn hier. Natuurlijk: u bent bescheiden. Dat is wat vrijwilligers
typeert. U verdient de spotlights van de mensen om u heen. Zoals ook de Alblasserdamse EHBO-ers en vereniging die we feliciteerden met het 100 jarig bestaan. Zij die behulpzaam zijn bij ongelukken verdienen in het zonnetje te worden gezet. Net als U! En laten we meteen maar de daad bij het woord voegen…… Ik heb een verzoek aan u! Wilt u uw telefoon even pakken, ja inderdaad uw mobiele alleskunner. En nee, verspil geen energie aan de gemiste appjes, TikTok’s, Posts op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Uw energie en de energie van uw device is nodig. Nu meer dan ooit. Het zaallicht dooft….Zet uw zaklamp aan. Het licht van uw telefoon. Schijn uw zoeklicht op een onbekende naast u. Zet hem of haar in het zonnetje. U verdient elkaars aandacht. Zoals alle Alblasserdammers elkaars aandacht en zoeklicht verdienen. Want met ruim 20.000 lichtpuntjes is er geen duisternis. Dan is er verlichting en verbinding. De enige opgave die ons nog rest, is die energie, de energie van het licht, te bundelen. Zoals we gewend zijn krachten te bundelen, om dijken aan te leggen, rivieren en zeeën te baggeren, schepen te bouwen van hout, van staal en polyester. Voor onze veiligheid, onze welvaart en ons welzijn. Zo bundelen we nu onze krachten voor een gemeenschap die één is. Samen zijn wij Alblasserdam! Ik wens u een gelukkig, gezond en verlicht 2023! Dank u wel!

Vanavond hebben we onze energie gebundeld. Het licht laten schijnen op dat wat ons Hoop, Geloof en Liefde biedt. Lichtpuntjes gezien en benoemd. Vanavond wil ik afsluiten met een vooruitblik. De jeugd en jongeren van Alblasserdam zijn de toekomst. Zij zijn hier vanavond niet. Zij leven uit ons voort. De kinderen van nu zijn de
vrijwilligers van de toekomst. De kurk waarop we drijven. Terugkijken en leren van het verleden, het koesteren van het heden, het biedt ons de inzichten waarmee we de Alblasserdamse jongeren het pad naar hun toekomst kunnen laten ontdekken. Wie weet is er onder hen iemand die zich ontwikkelt van bordenwasser tot burgemeester. Die zich als leerling in groep 7 kandidaat stelt om de eerste kinderburgemeester van Alblasserdam te zijn, en daarmee het gezicht van Route 22, de route van de jong volwassenen in Alblasserdam. Ik zal er na mijn afscheid op 31 januari aanstaande met belangstelling naar uitkijken. Het is mijn wens dat de kinderen, jongeren en jong volwassenen
een grotere stem krijgen in de ontwikkeling van dit prachtige dorp: hun plek, hun toekomst! Laten we de Kinderburgemeester van Alblasserdam verwelkomen met een eigen ambtsketen. Van de Alblasserdammers, voor de Alblasserdammers. Ik doneer de giften ter ere van mijn afscheid aan dat mooie doel. Doet u ook mee?

Lieve mensen, zometeen is er gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren. Hier en daarna boven in Kraan 3, waar u ook de familie treft. Zelf schud ik u straks graag de hand. Voor een warme nieuwjaarswens en bij wijze van eerste aanzet naar mijn afscheid op 31 januari. Dit was mijn laatste nieuwjaarsspeech. Ik dank iedereen voor de fijne samenwerking. Laten wij het glas heffen om te toasten op een veelbelovende toekomst. Waarbij we ook proosten op de gezondheid van alle hulpverleners die ons dienstbaar waren, dienstbaar zijn en dienstbaar zullen blijven! Trots op hen! Ik wens u een veelbelovend 2023! Proost!!!