‘Kamers met Aandacht’ gezocht voor jongeren in Alblasserdam

Vandaag heeft wethouder Margreet de Deugd bloemen overhandigd aan twee Alblasserdammers die een 'Kamer met Aandacht' hebben. Zij verhuren sinds dit jaar in hun eigen huis een kamer aan een jongere tussen de 18 en 23 jaar die nog niet helemaal zelfstandig kan wonen en niet terug kan vallen op de ouders. De wethouder zette deze inwoners in het zonnetje om hen te bedanken voor hun inzet.

Thuis in ons dorp

De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat iedereen een thuis heeft en zich thuis kan voelen in ons dorp. Margreet de Deugd: "Ook zijn we een gemeenschap waar we echt oog hebben voor elkaar. We kijken om naar de mensen om ons heen waar het even niet zo goed mee gaat. We bieden hulp of wijzen de weg. Dat is de kracht van ons dorp. Het bieden van een 'Kamer met Aandacht' is hier een prachtig voorbeeld van! Het zou mooi zijn als er nog meer kamers met aandacht komen in ons dorp."

Stichting Kamers met Aandacht

De stichting Kamers met Aandacht bemiddelt in de koppeling van kamers met jongeren. Iedereen die een kamer over heeft, kan die beschikbaar stellen. De kamer wordt minimaal één jaar verhuurd. De huurprijs is niet hoger dan wat de landelijke huurcommissie adviseert.

Persoonlijke aandacht

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. De jongeren krijgen begeleiding van een hulpverlener die al bij hen betrokken is. De verhuurder of huisgenoten bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en hoe. De jongeren betalen de maandelijkse huur. Zij hebben een dagbesteding en geen problemen die het dagelijks functioneren in de weg staat. Het gaat om jongeren die bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling verlaten.

Samen werken aan het vinden van kamers

Het streven voor 2024 is om minimaal 8 kamers te vinden voor jongeren in de regio’s Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem, samen met zorgorganisaties en de wijkteams. Heeft u een kamer vrij of wilt u meer informatie? Kijk op www.kamersmetaandacht.nl.

Mirjam van den Hoek (coördinator Kamers met Aandacht regio Zuid-Holland-Zuid) met wethouder Margreet de Deugd.

Foto: Mirjam van den Hoek (coördinator Kamers met Aandacht regio Zuid-Holland-Zuid) met wethouder Margreet de Deugd.