Tijdelijke verkeershinder op dijklint

In de week van 28 augustus t/m 1 september onderzoeken we het asfalt op de Oost- en West-Kinderdijk in Alblasserdam. Het verkeer ondervindt beperkte hinder van de werkzaamheden. Voor omwonenden is de overlast minimaal.

Onderhoud

Het dijklint is een belangrijke en veelgebruikte route in ons dorp. Om die goed te onderhouden, willen we graag weten wat de technische staat is. We onderzoeken daarom de hele weg in beide richtingen. Het gaat om het stuk vanaf het centrum bij de Cortgene tot aan Biggelmee, bij de gemeentegrens met Kinderdijk. 

Rijdende afzetting

Op verschillende plaatsen nemen we monsters van het asfalt. Dit duurt per meetpunt ongeveer 15-30 minuten. Er is een rijdende afzetting en er zijn verkeersregelaars. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 en 15.00 uur. Door buiten de spits te werken, proberen we de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

De resultaten van het asfaltonderzoek verwachten we in september en worden gebruikt voor het bepalen van de onderhoudsmaatregel.

Afsluiting Oost-Kinderdijk vanaf Cortgene tot aan Biggelmee