Derde inloopavond Zuidelijk Havengebied

Dinsdag 29 augustus (2023) organiseert de projectontwikkelaar Stevast Ontwikkeling BV De Langen & Van den Berg BV de derde inloopavond over de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. Tijdens deze avond worden de direct omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden geïnformeerd over de verdere uitwerking van het Havenblok. Aanwezigen kunnen in gesprek gaan met de ontwikkelaar en kunnen vragen stellen over het project. Ook geeft OceAnco een presentatie over hun toekomstplannen in het gebied. De inloopavond vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast, met vrije inloop tussen 18.30 en 21.00 uur.

Inbreng omwonenden en stakeholders

Tijdens de tweede inloopbijeenkomst (13 oktober 2022) is de aangepaste planuitwerking van de woningbouwontwikkeling gepresenteerd. De aanwezigen zagen welke aandachtspunten en wensen mee zijn genomen in het voorlopig ontwerp. Na de inloopavond is er met een aantal omwonenden en stakeholders nog contact geweest. Dit heeft geleid tot nieuwe aanpassingen.  

Vervolgtraject

Begin dit jaar zijn de bestemmingsplannen verder voorbereid en uitgewerkt tot concept bestemmingsplannen. Deze plannen zijn op 29 juni 2023 toegelicht aan de gemeenteraad. Het ontwerp bestemmingsplan wordt in oktober, nadat de gemeenteraad is geïnformeerd, door het college B&W in procedure gebracht. Het plan wordt op het gemeentehuis ter inzage gelegd.

Op de hoogte blijven

Via de projectwebsite www.havenblok.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over de planontwikkelingen. De informatie die tijdens de derde inloopavond wordt getoond, is vanaf 1 september terug te zien op de www.havenblok.nl/project.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de inloopavond kan zijn, maar wilt u wel graag reageren op de plannen? Dan kunt u contact opnemen via www.havenblok.nl/contact.