Nederlander worden

U kunt alleen op afspraak naar de Gemeentewinkel komen. 

Wilt u Nederlander worden? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie komt u in aanmerking voor naturalisatie of optie. 

Kosten

 • naturalisatie: standaardtarief € 945,- per persoon
 • optie: standaardtarief: € 200,- per persoon

meer bedragen leest u verderop in deze pagina

Afhandeling

 • naturalisatie: maximaal 1 jaar
 • optie: maximaal 3 maanden

Afspraak maken

Maak een afspraak De gemeente neemt binnen 2 dagen contact met u op.

Wanneer Nederlander worden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om Nederlander te worden. Hierbij is het belangrijk dat u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 5 jaar of langer in Nederland woont of
 • minstens 3 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent van en samenwoont met een Nederlander
 • voor de aanvraag naturalisatie: een inburgeringsdiploma heeft (of vergelijkbaar diploma)

Per situatie gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie leest u in de folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 558 kB)

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een naturalisatie- of optieverzoek.

 • Naturalisatieverzoek:
  • bij een naturalisatieverzoek heeft u het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig
  • bij een optieverklaring heeft u geen diploma nodig
 • Kosten:
  een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • Behandelaar:
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek
  • de Stadswinkel behandelt een optieverklaring
 • Besluit:
  • de Koning beslist op een naturalisatieverzoek
  • de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • Afhandeling:
  • de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar
  • de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden
 • Uw eigen nationaliteit:
  • bij naturalisatie doet u afstand van uw originele nationaliteit (voor sommige nationaliteiten of situaties gelden andere regels)
  • bij een optieverklaring is het niet altijd nodig dat u afstand doet van uw originele nationaliteit
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

U kunt alleen op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor vult u het formulier 'U wilt een afspraak' in of u belt ons via telefoonnummer 14 078.

Wij zoeken dan voor u uit of u een aanvraag naturalisatieverzoek kunt doen of een optieverklaring kan afleggen. Daarna nemen wij contact met u op. U krijgt dan informatie over:

 • de voorwaarden
 • de documenten die u nodig heeft
 • de kosten
 • de gevolgen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit
 • eventueel verlies van of afstand doen van uw eigen nationaliteit
Meenemen bij de afspraak

Op uw afspraakbevestiging leest u wat u meebrengt bij de afspraak. Dit kan zijn:

 • uw geldige paspoort 
 • uw verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u deze niet eerder heeft ingeleverd)
 • bij de aanvraag naturalisatie: uw diploma inburgering of vergelijkbaar Nederlands diploma
 • uw huwelijksakte (in sommige gevallen)

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Lees meer informatie over Opvragen van een akte uit het buitenland (pdf, 85 kB).

Akte uit het buitenland

Let op: de gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verkeerde informatie 

U vraagt een origineel afschrift van een akte aan in de plaats/land waar u:

 •  geboren bent
 •  getrouwd bent
 •  gescheiden bent
 •  gewoond heeft
 •  of waar iemand is overleden

Legalisatie of apostille 

Legalisatie en apostille zeggen iets over de herkomst en echtheid van een document. Ze bewijzen:

 • dat het document door de juiste instantie/persoon is afgegeven
 • dat de handtekening op het document ook echt van degene is die op het document vermeld staat

Legalisatie

Voor legalisatie zijn meerdere stempels van verschillende instanties nodig. Hoe u een document laat legaliseren leest u op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille is een stempel als bewijs van echtheid van een document. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Bij een document uit 1 van deze landen is de apostillestempel meestal voldoende. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
In sommige landen kunt u een internationaal uittreksel krijgen. Die kunt u zonder legalisatie of apostille in Nederland gebruiken.   

Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de autoriteiten van het land waar u het document aanvraagt.

Kosten Nederlandse nationaliteit

Uw naturalisatieverzoek of optieverklaring kost:

 • Naturalisatie
  • standaard tarief € 945,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.206,-
  • laag tarief € 703,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 965,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 139,-
 • Optieverklaring
  • € 200,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek € 342,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 22,-

U betaalt direct bij de aanvraag. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan drie jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus.
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf(standig) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Ouders kunnen ook later een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • uw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is uw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet uw kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • u een aanvraag voor uw kind doet, zodra u zelf Nederlander bent

Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u geen achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • u uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap, Naturalisatieceremonie

Door de maatregel rondom het coronavirus nemen wij de verklaring van verbondenheid voorlopig schriftelijk af. U krijgt daarover een brief met de verklaring die u ondertekend aan ons terugstuurt. 

U bent verplicht om de schriftelijke verklaring terug te sturen. Doet  u dit niet, dan krijgt u niet de Nederlandse nationaliteit. U kunt wel opnieuw een aanvraag doen en ook betaalt u daarvoor opnieuw de kosten.

Meer informatie over de Verklaring van verbondenheid op de website van de Rijksoverheid

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 2 werkdagen krijgt u antwoord van ons. Ook leest u meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.