Burgerzaken bezig met registratie van vluchtelingen (deel 4 van serie)

Burgerzakenspecialist Ixora Balootje houdt zich samen met haar collega’s bezig met de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij coördineert de planning.

Ixora werkt in opdracht van de Dienstverlening Drechtsteden bij de afdeling burgerzaken. De burgerzakenspecialist legt uit waarom registratie belangrijk is: “Ik registreer de vluchtelingen in de basisregistratie personen (BRP). Daarmee krijgen zij een burgerservicenummer (BSN). Zo’n BSN is belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen werken, eenBurgerzakenspecialist Ixora Balootje bankrekeningnummer te openen en naar school te gaan. Maar je hebt ‘m ook nodig om aanspraak te kunnen maken op financiële vergoedingen van de overheid.”

De registratie

De registratie neemt ongeveer een half uur tijd in beslag. Het is de bedoeling dat vluchtelingen, al dan niet met begeleiding van iemand van het gastgezin, naar de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis komen. De inschrijving is niet alleen handig, maar ook wettelijk verplicht, zodra er vluchtelingen inwonen bij een gastgezin.
 

Afspraak maken

Bij de vorige vluchtelingenstroom vanuit Syrië in 2015 ging alles volgens andere procedures. Dat had onder meer te maken met afspraken binnen de Europese Unie. Nu is ervoor gekozen voor een eerste inschrijving via de gemeente. Dit houdt ook in dat daar ook veel vragen worden gesteld. Ixora en haar collega’s proberen die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden en anders elders uit te zetten. Via het telefoonnummer 14078 kunnen mensen contact opnemen met de afdeling om een inschrijfafspraak te maken.

Vragen

Iedere maandagmiddag is er van 13.00 tot 15.00 gelegenheid tot ontmoeting in de Havenkerk van Alblasserdam. Oekraïners en gastgezinnen zijn hier van harte welkom bij Vluchtelingenwerk Alblasserdam. U kunt voor informatie ook terecht op de website van de Veiligheidsregio ZHZ. Vragen aan de gemeente kunt u telefonisch stellen via 14078 of via een e-mail aan oekraine@alblasserdam.nl.