Let op! Stuur Oekraïners door naar een reguliere tandartspraktijk

Let op: stuur geen Oekraïners voor tandartshulp door naar Dental365 in Dordrecht. Hier moeten mensen cash afrekenen. Het is een dure spoedhulpkliniek die op commerciële basis de spoeddiensten van reguliere tandartsen overneemt. Verwijs als er geen spoed is, bij voorkeur door naar de reguliere tandartspraktijken.

Meer informatie over mondzorg leest u op hier.