Oud papier

Inwoners van laagbouwwoningen bieden het huishoudelijk afval in minicontainers aan. De blauwe container is voor oud papier.

Woont u in een hoogbouwwoning dan kunt u oud papier op de volgende manier aanbieden:

  • in een doos *
  • bij elkaar gebonden *
  • in een container voor papier

* Dit kunt u alleen doen op de dagen dat wij in uw wijk de minicontainers (met de blauwe deksel) voor de laagbouw legen. Welke data dit zijn, vindt u op de HVC afvalkalender.