Samen gaan we voor een duurzaam dorp

Vorige maand heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de Duurzaamheidsagenda 2023-2026 vastgesteld. Dit is een belangrijke stap om ons te ontwikkelen tot een duurzaam dorp. Er ligt een grote opgave. We moeten leren anders om te gaan met onze energie en grondstoffen. Zoals astronaut André Kuipers het vanuit het ruimtestation ISS verwoordde: "We hebben maar één zo’n blauwe bol".

Op dit moment putten we de aarde uit. We verbruiken veel meer per jaar dan de aarde kan geven. Wereldwijd hebben we in de maand augustus al opgebruikt wat de aarde in één jaar kan leveren. Als de hele wereld zou leven zoals wij dat hier in Nederland doen, zouden we zelfs al in april de jaaropbrengst hebben opgemaakt. Dat kan onmogelijk zo doorgaan. Zeker niet als we ook nog iets voor onze kinderen en kleinkinderen willen overhouden.

Rentmeester

Dus moeten we een aantal dingen anders gaan doen. We moeten weer rentmeesters van deze aarde worden. Anders gezegd: "We moeten gaan leven van de rente van de aarde, en niet van de hoofdsom" zoals Herman Wijffels het eens mooi verwoordde. Zoiets is snel en gemakkelijk gezegd. Maar u vraagt zich wellicht af: "Hoe dan?! Hoe doe ik dat, als inwoner met een smalle beurs, als eigenaar van een oudere woning of als ondernemer?" 

Om die vraag te beantwoorden, hebben we een Duurzaamheidsagenda gemaakt. Hierin leggen we onze ambities vast en bepalen we onze doelen. Ook maken we het totaalonderwerp duurzaamheid behapbaar door het te verdelen in drie delen. Dit zijn: 

  1. Energietransitie (van gas en fossiele brandstoffen af en daarvoor een alternatief)
  2. Klimaatadaptatie (minder stenen en meer groen) 
  3. Circulair denken en doen (gaat over onze grondstoffen en hoe we er mee omgaan)

Aan de slag

Dit klinkt misschien nog steeds algemeen, maar geleidelijk wordt het onderwerp steeds concreter. We gaan in elk geval in de komende maanden (en jaren) veel aandacht besteden aan een duurzaam dorp. Dat doen we op allerlei manieren: voorlichting, inkoopacties, advies, helpen met stappen zetten, financiële mogelijkheden verruimen, isolatieprogramma, faciliteren, enzovoorts. 

En daarom is mijn advies aan alle inwoners van Alblasserdam: "Ga aan de slag. We hebben allemaal stappen te zetten. Afwachten of verwijzen naar een ander of de overheid, is geen optie meer. Laten we samen aan de slag gaan. Samen gaan we voor een duurzaam dorp!

Marten Japenga, 
Wethouder duurzaamheid 

Wethouder Marten Japenga