Praat mee over uw wijk en de toekomst

De Omgevingswet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen van nieuwe woningen of gebouwen. In deze wet worden bestaande regels samengevoegd en vereenvoudigd.

Een belangrijk onderdeel hierbij is het participatietraject voor en door burgers. In Alblasserdam zijn we hiermee al begonnen. We hebben inwoners gevraagd om mee te denken over de richting voor onze Omgevingsvisie. Het accent “Fit en groen in de polder” was daarvan de uitkomst. Dit keer vragen we u hoe we daar invulling aan kunnen geven. 


Fit en groen dorp

Het campagneteam bezoekt de komende maanden alle wijken van Alblasserdam. We organiseren activiteiten zoals wijkbijeenkomsten, wijkwandelingen en inloopuurtjes. Zo kunt u uw ideeën, adviezen of wensen delen met medebewoners en gemeenteambtenaren.
Als verantwoordelijk wethouder roep ik alle inwoners op om deze kans te grijpen. Praat mee over hoe uw wijk er in de toekomst uitziet. Hoe kunnen we omgaan met droogte of juist wateroverlast door hoosbuien? Op welke plekken ziet u mogelijkheden voor meer groen? Hoe houden we ons dorp bereikbaar? Of heeft u misschien ideeën over hoe we meer kunnen recyclen? We horen de ideeën graag!


Op maat

We vinden het belangrijk dat álle Alblasserdammers de kans krijgen om hun mening te geven. Daarom bieden we verschillende activiteiten aan. Het suggestievraagteken met brievenbus in de hal van de Rederij of op het Raadhuisplein biedt inwoners de mogelijkheid om een briefje achter te laten. In de winkelcentra proberen we in contact te komen met inwoners die niet naar een wijkavond komen. Tijdens de inloopuurtjes kunt u zonder afspraak uw idee met een medewerker bespreken. En tot slot is er de optie om via website www.praatmee.alblasserdam.nl digitaal uw suggestie te delen. Op deze website vindt u ook een overzicht van alle activiteiten en bijeenkomsten. 
De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest en de opbrengsten zijn veelbelovend. Ik hoop u in grote getalen te zien en te horen bij een van de bijeenkomsten!  

Freek de Gier, 
wethouder wonen en ruimtelijke ordening

Freek de Gier