Fit blijven in een fit & groen dorp

In mijn columns vertelde ik tot nu toe al over verschillende onderdelen van mijn portefeuille. De omgevingsvisie, lokale bedrijven en natuurlijk de grote opgaven op het gebied van wonen. Eén onderdeel dat tot nu toe niet aan bod kwam, is sport. Dat verandert vandaag!

Rijkdom

Alblasserdam beschikt over mooie accommodaties zoals de sportparken Souburgh en Molenzicht. Het zwembad Blokweer wordt hersteld en gaat uiterlijk eind dit jaar weer open. Tot slot zijn er nog diverse kleinere locaties waar inwoners kunnen sporten en bewegen.

Ik ben bij veel verenigingen op bezoek geweest. Bestuursleden vertelden me over het rijke verenigingsleven. Veel leden en vrijwilligers zetten zich in voor het onderhoud van de accommodaties en de begeleiding van de sporters. Daar zijn we trots op!

Samenwerking

Ik ben ook blij met de samenwerking tussen gemeente en verenigingen. Die samenwerking gaan we voortzetten met een nieuw Sportakkoord. Op 9 maart was de aftrap hiervan. Verenigingen en maatschappelijke partners konden meedenken over het nieuwe Sportakkoord. Er zijn veel waardevolle suggesties gedaan. Het is mooi om te zien dat zoveel partijen willen bijdragen aan een fit en groen dorp.

Meerwaarde

De rode draad is dat sport zorgt voor een vorm van breed maatschappelijk welzijn. Sport helpt om eenzaamheid en kansenongelijkheid tegen te gaan. Ook stimuleert het ontmoetingen tussen mensen en samenwerking. Daarnaast draagt het bij aan een gezond gewicht en voorkomt het allerlei gezondheidskwalen.

Veel partijen zien kansen om zaken slim te combineren. Bijvoorbeeld door een gymzaal overdag te gebruiken voor een cursus valpreventie voor senioren. Of door in de kantine overdag bijeenkomsten te organiseren. Dit soort ideeën en initiatieven wil ik koesteren. Want door locaties en voorzieningen op meerdere manieren te gebruiken, vergroten we de maatschappelijke meerwaarde. Om maar even in sporttermen te blijven: een win-winsituatie. 

Freek de Gier, 
Wethouder wonen en ruimtelijke ordening

Freek de Gier