Democratie

Deze week is Jan Willem Boersma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Alblasserdam. De afgelopen tijd heeft een vertrouwenscommissie een zorgvuldig sollicitatieproces doorgelopen. In de commissie zitten fractievoorzitters van partijen in onze gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. De gemeenteraad, de Alblasserdammers die door jullie als kiezers zijn gekozen, vergaderde hier maandag over en heeft een kandidaat voorgedragen. Die wordt 30 maart geïnstalleerd. Ik zie dit als een mooi democratisch proces.

Kinderburgemeester

Maar er komt nóg een nieuwe burgemeester! Bij zijn afscheid als burgemeester heeft Jaap Paans een cheque geschonken om een ambtsketen voor een kinderburgemeester aan te schaffen. We verwachten dat deze rond de zomer gekozen wordt. Eerst gaan kinderen debatteren over wat een kinderburgemeester kan doen. Op deze manier zijn ook onze jonge inwoners betrokken bij de democratie. 

Verkiezingen

Binnenkort is er een verkiezingsdag: op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap. Heel veel inwoners zetten zich in voor de bemensing van de stembureaus. Achter de schermen gebeurt al veel: er zijn kieslijsten opgesteld, er worden campagneposters gemaakt en geplakt en er staan honderden mensen klaar om namens jullie mee te denken en te beslissen. Ik hoop van harte dat u allen uw stem laat horen op 15 maart a.s. Democratie is een groot goed.

Provincie en waterschap

Door te stemmen heeft u als inwoner invloed op de keuzes die de provincie en het waterschap maken en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt. Vanuit het Rijk worden er veel taken gedelegeerd naar de provincie. De provincie Zuid-Holland zet zich in op het terrein van veiligheid, bereikbaarheid, huisvesting, erfgoed, natuur en milieu. Het Waterschap Rivierenland, waar Alblasserdam bij hoort, beschermt ons tegen het water met projecten als "ruimte voor de rivier" en dijkverhoging. En dat die bescherming met een stijgende zeespiegel steeds urgenter wordt, lijkt me duidelijk. 

Vertrouwen

Ik weet dat het vertrouwen in de democratie en in politici op dit moment niet groot is. Als wethouder ben ik me er bewust van dat gedane beloften regelmatig bijgesteld moeten worden. We moeten hard werken om vertrouwen niet te beschamen en wel te versterken. En toch wil ik hier benadrukken dat het een zegen is dat we in een vrij land leven waar ieders stem stelt. 

Stem

Daarom sta ik als lijstduwer op beide kieslijsten. Omdat ik van onze democratie hou en het belangrijk vind om te kunnen stemmen. Kom op 15 maart uw huis uit om te stemmen of geef een volmacht af aan een ander. Doe mee, om onze democratie recht te doen. 

Margreet de Deugd
Wethouder
 

Margreet de Deugd 1