Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

Burgemeester Jan Willem Boersma

2024 Jan Willem Boersma webJan Willem Boersma is op 30 maart 2023 beëdigd als burgemeester van Alblasserdam. 

​​​​​​Portefeuille

 1. Openbare orde & veiligheid
 2. Algemene en kabinetszaken
 3. Communicatie & dienstverlening
 4. Personeel & organisatie
 5. Organisatieontwikkeling

Verbonden partijen

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam

Overig

 • Lid stuurgroep Zorg- & Veiligheidshuis
 • Regionaal Portefeuillehouder Mensenhandel 
Freek de Gier

2024 Freek de Gier webVVD, 0,8 fte

1e loco burgemeester

Portefeuille

 1. Huisvestingsopgave (integraal, alle doelgroepen)
 2. Ruimtelijke ontwikkeling en ordening
 3. Omgevingsvisie
 4. Sport 
 5. Vergunningverlening
 6. Ondernemerscontacten

Verbonden partijen

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Souburgh

Overig

 • Lid bestuurlijke werkgroep bouwen & ruimtelijke ontwikkeling
 • Lid bestuurlijke werkgroep Wonen 
 • Lid bestuurlijke werkgroep Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden
 • Lid NOVI/Groene Hart
 • Lid Dijkring

Nevenfuncties

 • Voorzitter Oever en steigervereniging De Alblas - onbezoldigd 
Margreet de Deugd

2024 Margreet de Deugd webCDA, 0,8 fte

2e loco burgemeester

Portefeuille

 1. Sociaal Domein (Welzijn & Zorg)
 2. Jeugd
 3. Onderwijs
 4. Cultuur, evenementen en erfgoed
 5. Inclusieve samenleving

Verbonden partijen

 • Lid Algemeen Bestuur  Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
 • Lid Algemeen Bestuur  Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)

Overig

 • Project Flexwoningen de Loopplank
 • Project nieuwbouw 't Nokkenwiel 
 • Project Polder Blokweer / Zorglint
 • Beschermer SIMAV​
Ramon Pardo

2024 Ramon Pardo webD66, 0,8 fte

3e loco-burgemeester

Portefeuille

 1. Financiën & treasury
 2. Economie (ontwikkeling, bv groeiagenda)
 3. Recreatie & toerisme
 4. Digitalisering en ICT
 5. Bedrijfsvoering (incl. Rederij, vastgoed beleidsmatig)
 6. Regiovoorzitter Mobiliteit en Bereikbaarheid 

Verbonden partijen

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling SVHW
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Servicegemeente Dordrecht
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bestuurlijk Platform Kinderdijk
 • Lid Aandeelhoudersvergadering ROM-D-
 • Lid bestuurlijke werkgroep Economie & Werken (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden) 
Marten Japenga

2024 Marten Japenga webChristenUnie, 0,6 fte

4e loco-burgemeester

​​​​​​Portefeuille

 1. Buurtkracht
 2. Buitenruimte
 3. Verkeer; uitvoeringsprogramma GVVP
 4. Duurzaamheid en energietransitie
 5. Vastgoed beheersmatig

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Gevudo (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken)
 • Lid Aandeelhoudersvergadering OASEN

Overig

 • Lid PFO Energie (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden) 
 • Lid Regionaal Platform Verkeersveiligheid
 • Lid Overlegtafel bestuurlijk/ambtelijk Vitaal buitengebied Alblasserwaard 
 • Lid Stuurgroep Klimaatadaptie A5H 

Nevenfunctie

 • (tijdelijk) Voorzitter Kinderboerderij Alblasserdam