Ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur). Waarnemend gemeentesecretaris Herman Schnitker ondersteunt en adviseert de burgemeester, het college en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

Waarnemend gemeentesecretaris Herman SchnitkerDe gemeentesecretaris is de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het college van B&W. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. De afdelingshoofden helpen hem hierbij. 

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de afdelingen ligt bij de afdelingshoofden en teamleiders van:

  • de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling
  • de afdeling Buitenruimte
  • team Bestuur & Bedrijfsvoering
  • team Financiën & Control
  • team Veiligheid

Ondersteunende organisaties

Sinds 1 januari 2022 nemen wij verschillende diensten af van de servicegemeente Dordrecht. Taken die wij inkopen hebben betrekking op bijvoorbeeld communicatie, personeelszaken en juridische ondersteuning en kunnen gaan over advies, ondersteuning of uitvoering. Voorheen kochten wij deze taken in bij het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dat is per 1 januari 2022 opgehouden te bestaan en de medewerkers van het SCD zijn in dienst gekomen bij de gemeente Dordrecht.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voert voor de gemeente Alblasserdam taken uit op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening, APV en handhaving en toezicht. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is onze regionale sociale dienst. Inwoners van Alblasserdam kunnen bij de SDD terecht als zij financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Contact

U kunt de gemeente op verschillende manieren bereiken voor vragen, opmerkingen of meldingen. Op onze contactpagina vindt u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.