Over de samenlevingsagenda

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de volgende doelen voor deze collegeperiode benoemd: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Langs deze sporen gaan we op weg naar een Alblasserdam waar het nog beter en leuker wonen en ondernemen is.

Samen aan de slag

Deze reis maken we samen met bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) instellingen en andere belanghebbenden. De weg die we afleggen, beschrijven we in de Samenlevingsagenda. De gemeente maakt gebruik van de kennis uit het dorp, stimuleert initiatieven, ondersteunt en faciliteert waar nodig. Pakt regie als dat moet en laat los als het kan. De tijd dat de gemeente alles bepaalt is voorbij. De gemeentelijke organisatie is flexibel en staat open voor initiatieven van buiten.

Effecten meten

Onze doelen bereiken we door aan de slag te gaan met tal van taken, werkzaamheden en projecten. Daarbij formuleren we welk effect we willen bereiken en hoe we dit kunnen meten. Dat we samen met inwoners en organisaties optrekken is overigens niet nieuw. Ook in de vorige collegeperiode stond Samen Doen centraal. Het Scheldeplein en Sporthal Molenzicht kwamen tot stand in nauwe samenwerking met omwonenden en sportverenigingen. Gebruikers van het Lammetjeswiel waren vanaf het begin betrokken bij de opknapbeurt die het recreatiegebied onderging.

Samenlevingsagenda