Ondernemender

Dat zoveel mogelijk inwoners werk hebben is goed voor hen en voor het dorp.

Goede scholingsmogelijkheden die aansluiten op wat de arbeidsmarkt nodig heeft, zijn hierbij cruciaal. We verwelkomen duurzame en kansrijke ondernemers en ondersteunen hen zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Ondernemender...