Sociaal dorpsnetwerk

Alle voorzieningen en hulpverleners in Alblasserdam vormen een sociaal dorpsnetwerk. Hiermee willen wij u ondersteunen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, participatie en werk.

Er zijn veel inwoners die zich vrijwillig inzetten voor een ander, via kerken, verenigingen of persoonlijk. Wij willen hen met elkaar verbinden om tot goede oplossingen te komen voor onze samenleving. 'Samen doen!' is ons motto.

Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn belangrijke partijen met verbindingen naar andere maatschappelijke partners. Hulpverleners als de wijkverpleegkundige, de wijkagent en de jongerenwerker leggen contacten in het dorp met hulpvragers. Zij weten elkaar snel te vinden, zowel digitaal als fysiek. Om er voor te zorgen dat het gemakkelijker wordt voor u om uw (zorg)vraag bij de juiste organisatie te stellen wordt er door gemeente en alle partijen van het sociale dorpsnetwerk gewerkt aan een centrale toegang. Een (fysieke) plek waar inwoners (jeugd, ouders, volwassenen en ouderen) terecht kunnen met alle vragen die thuishoren in het sociale domein over de volle breedte zoals zorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en welzijn.

Download hier de kaart van het sociaal dorpsnetwerk Alblasserdam

Sociaal dorpsnetwerk Alblasserdam