Fonds Julia en Beatrijs

Het fonds Julia en Beatrijs is bedoeld voor hulp aan kinderen van 0 tot 23 jaar die opgroeien in gezinnen waar armoede heerst.

Hierbij valt te denken aan gezinnen of huishoudens die een uitkering hebben en/of gebruik maken van de Voedselbank. Het fonds kan financiële hulp bieden bij kleinere, vaak onverwachte uitgaven zoals de aanschaf van een ID-bewijs of de kosten voor een lidmaatschap van een club of vereniging. Voor gezinnen met een weekbudget van nog geen € 80 enorme uitgaven. Het doel is dat zij met deze hulp weer volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Julia en Beatrijs

Het fonds is in 2019 opgericht ter nagedachtenis aan onze collega en medewerkster Julia, die op 22 september 2018 met haar twee kinderen op tragische wijze om het leven kwam. Omdat het fonds bedoeld is om kinderen te helpen is als tweede naam gekozen voor Beatrijs. Zo heette het meisje dat volgens de legende na de Sint Elisabethsvloed in een mandje aanspoelde bij Kinderdijk.

Een beroep doen op het fonds

Het fonds Julia en Beatrijs is een aanvulling op reguliere fondsen en uitkeringen van onder meer de Sociale Dienst of UWV. Om een beroep te doen op het fonds is geen ingewikkelde indicatie nodig. Ouders en kinderen kunnen zich melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Alblasserdam.

Bezoekadres: Zeelt 2
Telefoon:088-1237007
Website:www.cjg.nl
E-mailadres: achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl  of Jalblasserdam@jeugdteamszhz.nl

Corona en giften

Als gevolg van het coronavirus verwachten wij een toename van het aantal kinderen en gezinnen die leven in armoede (leven rond of onder het bestaansminimum). Wij hopen dan ook dat inwoners, instellingen en bedrijven een eenmalige gift willen doen. Dit kan via ons rekeningnummer: NL28 BNGH 0285 1792 68 t.n.v. gemeente Alblasserdam onder vermelding van “armoedefonds Julia en Beatrijs”.

Vragen

Vragen kunt u stellen het contactfomulier (zie blokje aan de rechterkant van deze pagina). U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14078 en vragen naar fondsbeheerders Mariëlle Verhoeve en Lya Euser.