Souburghse molen

Na een restauratie die ruim een jaar duurde, nam burgemeester Jaap Paans de Souburghse molen op vrijdag 11 september 2020 in gebruik.

De Souburghse molen kwam in 2014 in handen van molenstichting SIMAV. In 2017 is besloten om de vervallen molen weer draaivaardig te maken. De gemeente nam de kosten voor de restauratie op zich. De molen begint aan een tweede leven als bezoekersmolen. Om die reden is er een toegangsweg aangelegd. De bedoeling is om de molen meerdere dagen per week open te stellen. Twee molenaars geven dan tekst en uitleg aan de bezoekers. De Souburghse molen is gebouwd in 1860 om de gelijknamige polder te bemalen. Al sinds 1542 staat op deze plek een poldermolen.
SouburgseMolen geopend
Molen Souburgh staat er fier bij na de restauratie (foto Cees van der Wal)

 

Projectverloop 

In 2013 is het eigendom van Molen Souburgh overgenomen door de gemeente waarna in 2014 de molen is overgedragen aan de SIMAV. De gemeente heeft de verplichting om de restauratie van de molen te financieren. In 2017 heeft de SIMAV besloten om de molen alleen draaivaardig te maken en heeft de stichting het bestek en de raming daarop aangepast.
De gemeenteraad van Alblasserdam besloot op 14 november 2017 met overgrote meerderheid om 750.000 euro ter beschikking te stellen voor de restauratie van de molen. Er is een restauratieplan opgesteld om de molen draaivaardig te maken met een maximaal behoud van het historische en monumentale karakter van de molen.

Souburghse molen voor en na de restauratie

Een impressie van de Souburghse molen voor en na de restauratie

Herplaatsing kap

Medio oktober 2013 heeft de gemeente de Souburghse molen gekocht. Doordat weer en wind destijds vrij spel hadden, stond de molen er niet fraai bij en liep de bouwkundige staat zienderogen achteruit. Daarom is de molen wind- en waterdicht gemaakt. Hierdoor kan een groter aantal cultureel waardevolle onderdelen behouden blijven. De gerestaureerde kap is op 18 oktober 2013 teruggeplaatst.

Herplaatsing kap Souburghse molen

Toegangsweg

De restauratie ging in april 2019 van start met de aanleg van de toegangsweg naar de molen. Over deze weg kunnen mensen en materiaal de molen bereiken. Dankzij de weg kunnen inwoners van Alblasserdam en omgeving, schoolklassen en toeristen de molen na de restauratie op elk gewenst moment bezoeken.

Werk in uitvoering

In juli 2019 was de molen losgehakt van de oude fundering en stond op stalen 'stoelen', zoals te zien op de foto. Een unieke aanblik. De volgende fase van de restauratie is het plaatsen van de wapening en de bekisting. (foto Van Reeuwijk bouwmeester)

Molen los van fundering

Cultureel historische waarde van molen Souburgh

De historie van deze plek gaat terug tot het jaar 1542. Net als de andere watermolens in de Alblasserwaard is molen Souburgh een houten wipmolen, waarmee het water binnen de polder op peil werd gehouden. De molen bemaalde niet alleen de kleine Nes, maar zonodig ook de Kortlandse polder. Molen Souburgh is een ronde stenen molen, gebouwd in 1860, die in bedrijf was tot 1959. Dit is een rijksmonument om voor toekomstige generaties te behouden.

 

 

 

.