Groot onderhoud Baandersstraat

De Baandersstraat is eind jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd. Sinds die tijd is de straat flink veranderd. De laatste grote verandering was de bouw van koopwoningen aan de noordwestzijde. Inmiddels is de straat aan onderhoud toe.

 

Luchtfoto horizontaal

Waarom is onderhoud nodig

Het  riool dat er nu ligt, hebben wij  begin jaren 80 aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat het niet meer voldoet. We moeten het vervangen. De boomwortels drukken de stoep en de straat omhoog. Ook het verzakken van de grond en belasting door autoverkeer maakt groot herstel nodig.

Wat gaan we doen?

Het oude riool vervangen we door twee nieuwe riolen. Eén voor rioolwater en één voor schoon water dat van daken en de straat afkomt. We vervangen alle oude straatstenen en tegels. De straat is verzakt omdat de ondergrond vooral uit zacht veen bestaat. We leggen de nieuwe straat daarom ongeveer 15 tot 20 cm hoger aan. De rij met bomen is in mei 2020 verwijderd. Ook in september 2018 waren al bomen gerooid die geuroverlast veroorzaakten.

Inspraak

Alle bewoners van de Baandersstraat ontvingen op 19 mei 2020 een aankondigingsbrief . Daarin meldden we dat we groot onderhoud gaan uitvoeren aan alle gemeente-eigendommen in de Baandersstraat. Door de coronabeperkingen was het niet mogelijk om een bewonersavond te houden. Daarom ontvingen de bewoners op 9 oktober 2020 een vragenformulier om hun wensen en ideeën over de nieuwe inrichting door te geven. Wij hebben veel formulieren teruggekregen.
Op 2 februari 2021 kregen alle bewoners een overzicht van de reacties.

Diagramimpressie 2

De wensen en ideeën zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. De bewoners hebben dit voorlopig ontwerp ontvangen. Zij kunnen tot eind augustus 2021 hierop reageren.
Als het nodig is, kunnen we dit ontwerp nog aanpassen. Vervolgens leggen we het dan voor aan het college van burgemeester en wethouders om het vast te stellen.

Het vervolg

Als het voorlopig ontwerp is vastgesteld, besteden we het werk aan. We nodigen dan een aantal aannemers uit om een offerte te maken om het werk uit te voeren. De aannemer met de beste offerte zal het werk uitvoeren.

De reacties van bewoners

Op het vragenformulier konden bewoners hun wensen, ideeën en andere reacties geven over de herinrichting van de Baandersstraat. Download hier een overzicht van de vragen en de beantwoording hiervan.

Het voorlopig ontwerp

We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Baandersstraat.
Samenvattend bestaat het ontwerp uit:

  • een stoep van voldoende breedte aan de even kant; 
  • een verhoogde uitstapstrook aan de oneven kant; 
  • een rijweg met de minimale breedte volgens de norm van 3,40m;
  • parkeerstroken aan beide kanten van de rijweg;
  • de rijweg met een middendeel van 2,40m. Aan weerskanten komt een strook die het rijden op het midden bevordert;
  • een punaisedrempel in het midden van de rijweg. Fietsers hebben hiervan geen last.
  • onderbrekingen in de parkeerstroken om enkele achterpaden naar de rijbaan te leiden. Dit geldt niet voor alle achterpaden, want dit gaat ten koste van parkeergelegenheid;
  • een aantal bredere onderbrekingen in de parkeerstrook. Hier kunnen bewoners afvalinzamelcontainers opstellen;
  • plantenbakken met jonge bomen.

U vindt hier de impressie hiervan.

Uw reactie op het voorlopig ontwerp

Reageren was mogelijk tot 30 augustus 2021. De binnengekomen reacties laten wij meewegen bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp.