Huis van de Samenleving en Raadhuisplein

Gemeentehuis wordt Huis van de Samenleving

In 2019 begon de renovatie van het gemeentehuis tot Huis voor de Samenleving. Dit biedt na de oplevering medio 2020 ruimte aan zowel medewerkers en bestuur van de gemeente als aan de Bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf Smile en de politie.
Het oorspronkelijke ontwerp met op de begane grond veel glas en een raadzaal die met een glazen uitschuifbare wand vergroot kon worden, is na afstemming met de architect en de Erfgoedcommissie versoberd om zo binnen het beschikbare budget te blijven. Wél is de gedachte achter het ontwerp gebleven: het Huis van de Samenleving wordt dé huiskamer van het dorp, waar alle Alblasserdammers zich welkom voelen. Een warme plek voor mensen die zich eenzaam voelen, waar jong en oud even naar binnen kan voor een kop koffie en een praatje, waar je komt om elkaar te ontmoeten, de bibliotheek te bezoeken en die uitnodigt tot samenwerken. Het gemeentehuis wordt verbouwd omdat het pand technisch verouderd is en niet langer voldoet aan de wettelijke eisen.


Raadhuisplein gezelliger en knusser


Behalve het gemeentehuis worden ook het Raadhuisplein en de Havenstraat aangepakt. Het nu nog open en lege plein krijgt straks een knusse, huiselijke sfeer dankzij zitobjecten en grote overdwars geplaatste bakken voor groen. De huiselijke sfeer wordt ook versterkt door het lichtplan; de grote schijnwerpers worden vervangen door 'schemerlampen'. Zo wordt het Raadhuisplein een gezellige ontmoetingsplek. Dit betekent wel dat er niet langer op het Raadhuisplein geparkeerd kan worden. Om dit te compenseren wordt het parkeerterrein bij Landvast makkelijker bereikbaar gemaakt met een nieuwe trap aan het begin van de loopbrug.
Het ontwerp voor zowel het Huis van de Samenleving als het Raadhuisplein is tot stand gekomen na een uitgebreid ontwerpproces met inwoners, gemeenteraad en maatschappelijke partners. De wensen die tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn geuit, hebben ook in het versoberde ontwerp vrijwel allemaal een plek gekregen. De belangrijkste zijn: Ontmoetingsplek, koffie drinken, expositieruimte en (voor het plein) fontein, speelgelegenheid, bankjes en terrassen.


Besluitvorming en kosten


De gemeenteraad heeft in juni 2017 ingestemd met het ontwerp en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Op 18 december 2018 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld vanwege een forse tegenvaller op de bouwkosten. Daarnaast was een extra investering nodig om de bibliotheek in het Huis van de Samenleving te vestigen. De totale kosten voor de renovatie van het gemeentehuis komen op zo'n 9 miljoen euro. De jaarlasten voor de gemeentelijke huisvesting blijven met dit besluit gelijk.
Voor de herinrichting van het Raadhuisplein en de Havenstraat is circa 2 miljoen euro beschikbaar.

Overzicht besluitvorming (PDF uit De Klaroen 5 december 2018)
 

Impressie Huis van de Samenleving

 

Huis van de Samenleving voor- en zijkant

Aan de pleinzijde wordt een glazen serre aangebouwd aan de voorkant van het gebouw. Om dit mogelijk te maken wordt het bordes iets verbreed. De huidige entree verdwijnt en maakt plaats voor een brede glazen entree. Deze transparante uitbouw vergroot de toegankelijkheid van het gebouw; de serre vormt een vloeiende verbinding met het plein doordat functies en levendigheid als het ware naar buiten worden getrokken. Het tegeltableau aan de zijkant van het gebouw blijft bewaard, net als veel andere karakteristieke elementen die kenmerkend zijn voor de bouwhistorie van het gemeentelijk monument (zie kader Geschiedenis gemeentehuis).

Interieur

Aan de pleinzijde wordt een glazen serre aangebouwd aan de voorkant van het gebouw. Om dit mogelijk te maken wordt het bordes iets verbreed. De huidige entree verdwijnt en maakt plaats voor een brede glazen entree. Deze transparante uitbouw vergroot de toegankelijkheid van het gebouw; de serre vormt een vloeiende verbinding met het plein doordat functies en levendigheid als het ware naar buiten worden getrokken. Het tegeltableau aan de zijkant van het gebouw blijft bewaard, net als veel andere karakteristieke elementen die kenmerkend zijn voor de bouwhistorie van het gemeentelijk monument (zie kader Geschiedenis gemeentehuis).
Het interieur is strak en industrieel, de gebruikte kleuren groen en blauw verwijzen naar het maritieme verleden en de ligging in het groen.

Werken en ontmoeten

Het gemeentehuis is straks een echt huis van de samenleving; een flexibele werk- en ontmoetingsplek die Alblasserdammers met elkaar hebben ontworpen en die een logische twee-eenheid vormt met het Raadhuisplein. Plein en huis vormen zo samen de huiskamer van Alblasserdam. 
Als werkplek is het gemeentehuis een comfortabele, duurzame en inspirerende omgeving waar niet alleen gemeenteambtenaren en gemeenteraad maar ook maatschappelijke partners prettig kunnen samenwerken voor en met inwoners, ondernemers en organisaties. Ook zzp'ers zijn van harte welkom evenals anders ondernemers, verenigingen en stichtingen. 
Hieronder een impressie van het werkcafé, de werk- en ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Werkcafé

Multifunctioneel gebruik ruimtes

De indeling van het gebouw wordt zodanig dat ruimtes zoveel mogelijk multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Op die manier worden raads- en commissievergaderingen beter gefaciliteerd en kunnen ook maatschappelijke partners er gebruik van maken. Behalve de bibliotheek krijgt de politie een post op de begane grond en komt er een werkcafé. De publieksbalies krijgen een ander uiterlijk waardoor ze beter aansluiten bij de nieuwe behoeftes van inwoners. Zo komt er bijvoorbeeld een balie waar inwoners – al dan niet met hulp – zelf digitaal zaken kunnen regelen.
Hieronder ziet u een impressie van hoe de bibliotheek straks onderdeel is van het Huis van de Samenleving.

 Bibliotheek en hal

 

Flexibele werkruimtes

Ook op de eerste verdieping komen verschillenden ruimtes die door verenigingen, organisaties en ondernemers gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten of vergaderingen. De andere helft van deze etage en de tweede etage worden ingericht als werkruimte voor gemeenteambtenaren en - bestuur. Ook hier staat flexibiliteit voorop, passend bij de stijl van werken. Dat betekent mogelijkheden om samen te werken, te ontmoeten en wanneer nodig in alle rust te concentreren.

Kantoren en vergaderruimtes

Raadhuisplein

De wens van inwoners om van het Raadhuisplein een gezellige ontmoetingsplek te maken wordt met het nieuwe ontwerp gerealiseerd. Het nu nog open en lege plein krijgt straks een knusse, huiselijke sfeer dankzij zitobjecten en grote overdwars geplaatste bakken voor groen. De huiselijke sfeer wordt ook versterkt door het lichtplan; de grote schijnwerpers worden vervangen door 'schemerlampen'.
Parkeren kan straks niet meer op het Raadhuisplein. Om tegemoet te komen aan de wens van ondernemers en inwoners om in het centrum te kunnen parkeren wordt het parkeerterrein van Landvast gemakkelijker bereikbaar gemaakt. In de knik van de borstwering langs de Haven en de loopbrug naar Landvast komt daarom een nieuwe, versoberde versie van de trap die al eerder gepland was. De brede trap uit het oorspronkelijke ontwerp, die de verbinding moest vormen tussen het Raadhuisplein en het Havengebied, is geschrapt vanwege de kosten.

Ook de zo gewenste fontein komt er in de vorm van bedriegertjes, speelse waterelementen die zeker door de Alblasserdamse jeugd op warme dagen goed gebruikt zullen worden.
En hoewel het plein voor het gevoel knusser en kleiner wordt, is er nog volop gelegenheid om er evenementen te houden. Met die wens van inwoners hebben de ontwerpers rekening gehouden. Bijvoorbeeld door de zo gewilde fontein zodanig te ontwerpen dat deze alleen ruimte inneemt als hij in werking is. Als het water niet spuit, kan het gebied waar de bedriegertjes verstopt zitten gewoon gebruikt worden.
In het ontwerp van het plein komt de oorspronkelijke vlakverdeling in de bestrating terug, aan de kant van de winkels geven overdwars geplaatste verspringende zit- en groenelementen het plein een knusse, huiselijke sfeer.

Hieronder een impressie van hoe het nieuwe plein eruit gaat zien.

Bovenaanzicht Raadhuisplein

Zitelementen en groen Raadhuisplein

Raadhuisplein gezien vanaf Cortgene

 
 

Parkeren Havenstraat

De wens van inwoners om van het Raadhuisplein een gezellige ontmoetingsplek te maken wordt met het nieuwe ontwerp gerealiseerd. Het nu nog open en lege plein krijgt straks een knusse, huiselijke sfeer dankzij zitobjecten en grote overdwars geplaatste bakken voor groen. De huiselijke sfeer wordt ook versterkt door het lichtplan; de grote schijnwerpers worden vervangen door 'schemerlampen'.
Parkeren kan straks niet meer op het Raadhuisplein. Om tegemoet te komen aan de wens van ondernemers en inwoners om in het centrum te kunnen parkeren wordt het parkeerterrein van Landvast gemakkelijker bereikbaar gemaakt. In de knik van de borstwering langs de Haven en de loopbrug naar Landvast komt daarom een nieuwe, versoberde versie van de trap die al eerder gepland was. De brede trap uit het oorspronkelijke ontwerp, die de verbinding moest vormen tussen het Raadhuisplein en het Havengebied, is geschrapt vanwege de kosten.

Nieuws

Tijdelijke parkeervakken op Raadhuisplein

Tijdelijke parkeervakken Raadhuisplein

25-3-2019
Op woensdag 20 maart 2019 zijn op het Raadhuisplein tijdelijke parkeervakken aangebracht met gele belijning. De kleur geel geeft de tijdelijkheid aan. Door de belijning kan er strakker in de aangebrachte vakken worden geparkeerd waardoor de ruimte optimaal wordt benut.
Ook is er ruimte vrij gehouden voor hulpdiensten. Gedurende de renovatie van het gemeentehuis kan op deze wijze toch worden geparkeerd op het Raadhuisplein.
Hiermee zijn we tegemoet gekomen aan de wens van ondernemers om op het Raadhuisplein te parkeren, nu het aantal parkeerplaatsen op de Havenstraat vermindert door inrichting van de bouwlocatie.
De wens om van het Raadhuisplein een prettig verblijfsgebied te maken, in het verlengde van het Huis voor de Samenleving, staat nog steeds overeind.