Herinrichting Zeilmakersstraat

Op maandag 14 juni 2021 is aannemersbedrijf De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam gestart met de herinrichting van de Zeilmakersstraat. Zij hebben inmiddels de riolering vervangen en het verzakte wegdek hersteld.

Het ontwerp voor de herinrichting is samen met de bewoners en de belanghebbendengroep gemaakt. Het bestaande groen is zoveel mogelijk behouden. De platanen zijn blijven staan. De huizen van Woonkracht 10 krijgen aan de straatkant een ligusterhaag. Het verkeer kan minder hard rijden vanwege een wegversmalling, een slinger in de rijbaan en aangebrachte plateaus. Ook zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar, is nieuwe verlichting aangebracht en is de riolering vernieuwd. 

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de Zeilmakersstraat is op 16 februari 2021 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Meer informatie vindt u op de pagina Definitief ontwerp Zeilmakersstraat.

Doorkijk Zeilmakersstraat

Doorkijk Zeilmakersstraat

Informatie over het project

De bewoners en ondernemers ontvingen op 20 mei 2021 een brief van de gemeente met informatie, onze contactgegevens en die van de aannemer. Op 3 juni 2021 was er een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de aannemer het ontwerp en konden de aanwezigen vragen stellen. Per fase hebben we alle betrokkenen geïnformeerd over de werkzaamheden, bereikbaarheid, de afvalinzameling en het laden/lossen voor leveranciers. De actuele stand van zaken was ook te volgen op de website van de aannemer