Waterhoven

De Waterhoven is een woningbouwproject van 117 woningen in de traditionele jaren dertig stijl, verdeeld over een compacte kern en zeven hoven.

Het plangebied is omringd door water en groen en veel woningen liggen aan het water. Op de kop van de bouwlocatie is een parkje met speelplekken gerealiseerd.

Bouwlocatie

De Waterhoven wordt gebouwd op een exclusieve locatie aan de Alblas in het zuidoosten van de bebouwde kom van Alblasserdam. Aan de zuidzijde vormt de Oude Torenweg de begrenzing van het gebied.

Projectverloop

De bouw vindt plaats in verschillende fasen:

  • De westelijke eilanden zijn al een aantal jaren bewoond. Daar zijn 22 woningen gerealiseerd door particuliere opdrachtgevers en 3 woningen door Zondag Ontwikkeling B.V.
  • Klein Alblas CV heeft vervolgens projectmatig 55 woningen gebouwd en 9 kavels verkocht op de oostelijke eilanden en in het middengebied. Op de laatste kavels wordt nog gebouwd.
  • Waterhoven B.V. is eind 2020 gestart met de ontwikkeling van de laatste 28 woningen. De inschrijving voor deze woningen was mogelijk tot 15 maart 2021.

Archeologie

Archeologisch onderzoek door ADC ArcheoProjecten heeft aangetoond dat de locatie met de bouw van de nieuwbouwwijk De Waterhoven een bestemming krijgt die het eeuwen geleden ook al had. Onderzoekers vonden er sporen van acht eeuwen bewoning en agrarisch gebruik.

Zij verzamelden ruim tienduizend vondsten uit dit gebied; voorwerpen van ijzer, koper, lood, tin, zilver, hout, glas, steen en zelfs dakpannen. Er zijn werkputten blootgelegd met een totale oppervlakte van 7.400 vierkante meter (gelijk aan dertig tennisvelden). Er werden drie duidelijke periodes van bewoning gevonden: een boerenerf uit de 13e eeuw, een adellijk erf (waarschijnlijk boerderijtype Stenen Kamer) uit de 14e-16e eeuw en een boerderij uit de 17e-18e eeuw. De nieuwe inrichting van De Waterhoven is in feite de vierde fase in de bewoningsgeschiedenis van een heel mooi stukje Nederland.

Straatnamen verwijzen naar verleden

De straatnaam Stenen Kamer verwijst naar de boerderij die in de 14e eeuw op de plek stond van de nieuwe woonwijk. Onderzoek wijst uit dat hier in het verleden verschillende gewassen zijn verbouwd, waaronder emmertarwe, gerst, haver, hennep, herik, paardenboon, raapzaad en vlas. De hoven rond de Stenen Kamer zijn naar deze gewassen vernoemd.