Gemeenteraad gaat oplossing kiezen voor zwembad

Op dinsdag 20 september 2022 spreekt de commissie Samenleving van de gemeenteraad over de twee oplossingen voor de problemen in zwembad Blokweer. Het gaat om het herstellen van het RVS-bassin of het vervangen van het huidige RVS-bassin door een betonnen bassin. Verwacht wordt dat de gemeenteraad op dinsdag 27 september een besluit neemt om één van deze oplossingen uit te gaan voeren.

Criteria

In een raadsvoorstel heeft het college van burgemeester en wethouders de twee oplossingen uitgewerkt. Het college heeft op basis van negen criteria een afweging gemaakt welke oplossing het best passend is waarbij de kosten, doorlooptijd van de werkzaamheden, duurzaamheid, risico's en beheer doorslaggevend zijn geweest.

Voordelen

Het college concludeert dat op basis van deze criteria, de beide oplossingen, dicht bij elkaar liggen. Voordelen van het herstellen van het huidige RVS-bassin zijn de doorlooptijd tijdens de uitvoering en lagere kosten. Het plaatsen van een betonnen bassin scoort op het beheer na realisatie en op duurzaamheid beter, door de daling van het energieverbruik. Op basis van deze afweging stelt het college voor om het RVS-bassin door een betonnen bassin te vervangen. 

Duurzaamheid

Met name de duurzaamheid van deze oplossing maakt verschil. Het energieverbruik wordt met 11% verlaagd, t.o.v. de 2% bij de andere oplossing. Deze 11% is de eerste stap om al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en het zwembad als een belangrijke voorziening toekomstbestendiger te maken. Daarnaast past deze stap het beste bij onze toekomstvisie voor Alblasserdam als 'fit en groen dorp in de polder'.

Het is nu aan de gemeenteraad van Alblasserdam om de afweging van het college te beoordelen en over dit voorstel een besluit te nemen. Het raadsvoorstel met bijlagen staat op raad.alblasserdam.nl. De vergaderingen op 20 en 27 september in De Rederij zijn openbaar.