Bewoners kiezen ontwerp speelplek Drentsehof

Donderdagmiddag hebben kinderen, ouders en omwonenden gestemd voor de inrichting van de speelplek in de Drentse buurt. Het winnende ontwerp bevat onder meer veertien speeltoestellen, een speelwadi gecombineerd met een waterparcours en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Aannemer Kompan mag de speelplek op die manier gaan maken.

Ontwerp

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen kiezen uit 3 ontwerpen. Alle drie bevatten ze speeltoestellen voor kleinere en grotere kinderen. Ook hadden de ontwerpers goed geluisterd naar de inbreng die kinderen en volwassenen in september hadden gegeven. Zo kwam in alle ontwerpen het thema 'water' terug. Toch waren er ook verschillen tussen de ontwerpen. Sommige bevatten bijvoorbeeld een kabelbaan, anderen een nestschommel of een waterpomp. 

Vernieuwing speelplek

Deze winter vernieuwen we de speelplek in De Drentsehof. "Bij een fit en groen dorp in de polder horen speelplekken die uitnodigen om lekker buiten te gaan spelen," vertelt wethouder Marten Japenga. "Bij deze renovatie maken we de speelplek ook gelijk een stuk groener. Dat is beter voor het klimaat, want meer groen zorgt voor minder hittestress en wateroverlast."

Planning

In september hebben we een 1e bijeenkomst georganiseerd. Daarbij konden kinderen en volwassenen kiezen uit een aantal thema's en mochten ze hun ideale speelplek tekenen. Die inbreng is gebruikt om drie ontwerpen te maken. Daaruit is nu door inwoners een winnend ontwerp gekozen. Over acht tot tien weken gaat aannemer Kompan aan de slag. De planning is dat de speelplek medio februari 2023 gereed is.  

Bijeenkomst Speelplek Drentse Hof