Wethouders voor komende collegeperiode bekend

Ramon Pardo Kruidenier (D66) en Marten Japenga (Christenunie) gaan deel uitmaken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. De twee andere nieuwe wethouders zijn Margreet de Deugd (CDA) en Freek De Gier (VVD). Hun fracties hadden dit al bekendgemaakt. De installatie van het nieuwe college is op 2 juni a.s.

Japenga was de afgelopen periode wethouder in Ridderkerk met de portefeuilles milieu, duurzaamheid, participatie, welzijn en leefbaarheid. Hij is de enige echte nieuweling in het nieuwe bestuur. ,,Ik vind het heel fijn dat ik het mooie ambt van wethouder mag voortzetten en mij mag inzetten voor de inwoners van Alblasserdam," aldus Japenga. De andere drie wethouders zijn al langere tijd aan Alblasserdam verbonden als raadslid of voormalig raadslid.

Hoofdlijnenakkoord

Onder leiding van formateur Houtman, werken de coalitiepartners aan het coalitieakkoord. "Het wordt echt een hoofdlijnenakkoord van maximaal zes kantjes, dat vooral de richting voor de komende vier jaar weergeeft. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan zo snel en laten zich niet vier jaar lang vooruit plannen. We willen vooral wendbaar en flexibel zijn, echter zonder de focus op de lange termijn koers te verliezen," legt Freek de Gier uit.

Financiële koers

Die lange termijn koers gaat in ieder geval in op het gekozen accent van de omgevingsvisie fit en groen in de polder. Maar ook aan thema's als de woonbehoefte, bereikbaarheid van ons dorp en de financiële ontwikkelingen. "De komende jaren gaat de geldstroom vanuit het rijk naar gemeenten er anders uit zien. Maar hoe is nog niet bekend. Deze onzekerheid is echter een gegeven en moet ons niet verlammen. Maar vraagt wel om een duidelijke financiële koers," aldus Ramon Pardo Kruidenier. 

Input samenleving

Na de installatie op 2 juni gaat het nieuwe college direct aan de slag met het collegeprogramma dat een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord is. "Er ligt voor ons een grote opgave om de overheid en inwoners weer nader tot elkaar te brengen. Het uitwerken van het akkoord in een concreet collegeprogramma doen we dan vooral ook met input vanuit de samenleving," besluit Margreet de Deugd. Hoe de nieuwe wethouders de portefeuilles gaan verdelen is nog niet bekend.

20220516 nieuw college Alblasserdam webformaat
De nieuwe wethouders van Alblasserdam, vlnr: Freek de Gier (VVD), Ramon Pardo Kruidenier (D66), Margreet de Deugd (CDA) en Marten Japenga (ChristenUnie).