Gemeenteraad kiest voor behoud zwembad Blokweer

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft 21 juni 2022 unaniem gekozen zwembad Blokweer te behouden voor het dorp. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om twee mogelijkheden uit te werken. Het gaat om het herstellen van de zwembadbak of het vervangen van de huidige RVS-bak door een betonnen bak. Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld om voorbereidingen te treffen die voor beide oplossingen nodig zijn.

In onderstaande video lichten wethouder Freek de Gier en Lykele Bokhorst van de BSSA de stand van zaken mondeling toe. Onder de video vindt u een tekstuele toelichting.

Wethouder Freek de Gier: "De situatie met het zwembad is natuurlijk zeer vervelend. Gelukkig heeft de raad ook het belang van het zwembad voor ons dorp onderstreept en kunnen we nu echt aan de slag om het zwembad weer zo snel mogelijk veilig open te krijgen."

In de periode tot september gaan we voor beide oplossingen specifieker de kosten, doorlooptijd en gevolgen voor bijvoorbeeld energiekosten en beheer in kaart brengen. Zo kan er in september een goede afweging gemaakt worden. In de tussentijd laten we het zwembad leeglopen en gaan we de systemen helemaal ontmantelen. Ook gaan we gesprekken voeren met de partijen die betrokken zijn bij de bouw en deels ook betrokken zullen zijn bij de herstelwerkzaamheden.

Lykele Bokhorst van de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA): “Wij zijn blij dat de raad unaniem kiest voor het behoud van het zwembad in Alblasserdam. Die zekerheid is belangrijk. Er is nu licht aan het einde van de tunnel zichtbaar en daarmee een extra motivatie de komende tijd de schouders eronder te zetten. We kunnen namelijk niet wachten om weer open te gaan. In de tussentijd kunnen zwemleskinderen gelukkig in Papendrecht en Sliedrecht terecht en hebben de Wiekslag en Reddingsbrigade ook oplossingen gevonden."