Interview Martijn Beekhof: 'Online onderwijs kan de klas niet vervangen'

Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover vertelt. Dit keer: Martijn Beekhof, directeur van Integraal Kindcentrum De Twijn.

Waar loop je tijdens de coronacrisis tegenaan? Wat is voor jou en je collega's op dit moment de grootste uitdaging?

,,Wij hebben meerdere uitdagingen tegelijk. Het regelen van noodopvang voor kinderen, om te beginnen. Dat zijn niet alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep in de vitale sectoren. We vangen ook kinderen op bij wie de thuissituatie niet geschikt is voor thuisonderwijs. Of kinderen voor wie thuisonderwijs om een andere reden niet werkt. Voor alle andere leerlingen proberen we zo goed mogelijk thuisonderwijs te organiseren zodat ze zo min mogelijk achterstand oplopen.

Wat is het grootste verschil tussen online lesgeven en in de klas?

Het groepsgevoel, want dat kun je online bijna niet oproepen. En dat groepsgevoel speelt een grote rol bij de motivatie van leerlingen. Ook voor jonge kinderen en kinderen in de opvang is het contact met anderen heel belangrijk.

Hoe houd je het groepsgevoel vast?

Natuurlijk laten we kinderen online in groepjes werken. De beleving daarvan is alleen heel anders dan wanneer ze met elkaar in de klas zitten. De leeftijd van de leerlingen speelt ook een rol. In de groepen 6, 7 en 8 kun je online meer doen dan bij de peuters. Overigens bieden we ook hen een thuispakketje aan. We voelen ons verantwoordelijk voor alle kinderen.

Wat denk je dat de gevolgen zullen zijn van deze coronatijd?

Het is een utopie om te denken dat kinderen geen achterstand oplopen. Normaal zouden wij in groep 3 nu heel intensief met lezen bezig zijn. Het is voor ouders bijna niet te doen om dat over te nemen. We zijn voorzichtig al aan het nadenken over hoe we de kinderen na de crisis kunnen helpen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra leerkrachten in te zetten. Daar is dan wel geld voor nodig. Ik hoop dat scholen dan op steunmaatregelen kunnen rekenen, net als bedrijven.

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdammers?

Ik begin met een groot compliment aan mijn collega`s en alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang van wie veel wordt gevraagd. Zij hebben het beste voor met de kinderen en zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Ook de ouders verdienen een compliment. Zo goed en zo kwaad als het gaat ondersteunen zij naast hun werk hun kinderen en het Kindcentrum. Iedereen wil dat alles zo snel mogelijk weer normaal is. Dat lukt alleen als we ons aan alle maatregelen houden, ook de nieuwe.
Martijn Beekhof De Twijn webformaat
Martijn Beekhof, directeur van IKC De Twijn. 'Mensen in het onderwijs en ouders verdienen een groot compliment.' Foto Cees van der Wal.