GFTE-cocons voor betere afvalscheiding

In januari plaatst de gemeente Alblasserdam 70 'cocons' voor het inzamelen van groente-, fruit- en (klein) tuinafval en etensresten (GFTE). Het gaat om klikobakken in een nette behuizing in de buurt van hoogbouw.

Inwoners van hoogbouwwoningen krijgen hiermee een extra mogelijkheid om hun afval te scheiden zodat er minder restafval hoeft te worden verbrand.

Belangrijk

Wethouder Peter Verheij: "Afval scheiden blijft een belangrijk onderwerp waaraan we niet genoeg aandacht kunnen schenken. Van de totale hoeveelheid GFTE komt 66 kilo nog altijd bij het restafval terecht. Dat is 36% van al het restafval. Deze hoeveelheid willen we echt omlaag hebben. GFTE dat bij het restafval terecht komt, wordt namelijk verbrand. Dan kan het niet dienen als grondstof voor bijvoorbeeld compost of groen gas. En bovendien moeten we er verbrandingsbelasting over betalen. Met de nieuwe cocons kunnen bijna al onze inwoners alle afvalsoorten scheiden. Bewoners van hoogbouwwoningen hebben deze wens regelmatig bij ons geuit." 

Locaties

De GFTE-cocons worden zoveel mogelijk in de buurt van de ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Zo kunnen inwoners het afval zo veel mogelijk in één keer wegbrengen. Als deze combinatie niet mogelijk is, komen de nieuwe bakken in de meeste gevallen juist dichter bij de portieken of entrees naar hoogbouw te staan. GFTE mag alleen los of in biologisch afbreekbare zakjes aangeboden worden. Plastic of andere materialen in het GFTE maken hergebruik onmogelijk.

Afvalpas

De cocons zijn alleen te openen met de afvalpas waarmee inwoners ook de restafvalcontainers openen. Zo moeten overvolle containers, vernieling en vervuiling zoveel mogelijk worden voorkomen. Ieder huishouden dat toegang krijgt, ontvangt een brief van HVC met nadere uitleg. In februari moeten alle cocons werken. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, gaan afvalcoaches van HVC de wijken in om met inwoners in gesprek te gaan over het scheiden van afval en om tips te geven.

Etensresten

Eén van die tips is dat ook etensresten in de groene bak mogen. Dat geldt voor de nieuwe cocons maar ook voor de groene bakken bij de laagbouwwoningen. Wethouder Verheij: "Als we allemaal ook onze etensresten bij GFTE gooien, dan maken we weer een grote stap naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar." In het grondstoffenplan van de gemeente staat dit doel opgenomen. Met het besluit van de gemeenteraad om de nieuwe GFTE-cocons te plaatsen, hoopt de gemeente weer een stap in de goede richting te zetten. In de HVC-afvalapp staat welk afval in welke bak mag. 

Weinig overlast

Het plaatsen van de cocons zal in principe weinig overlast geven. Hooguit is er tijdelijk wat geluidsoverlast, een minder goede verkeersdoorstroming of wordt een parkeervak even in beslag genomen. Op de pagina over huishoudelijk afval op deze website staat een kaart met de locaties van de nieuwe cocons. Vaak komen ze in de buurt van de restafvalcontainers te staan.

20200722 foto GFTE container