EHBO afdeling Alblasserdam geeft raadsleden reanimatiecursus

Elf raadsleden en wethouder Peter Verheij volgden vrijdagavond 6 september in Landvast een reanimatiecursus. Onder leiding van vrijwilligers van EHBO afdeling Alblasserdam leerden ze om te gaan met een AED, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

HartveiligWonen

De raadsleden en de wethouder kregen uitleg over hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je reanimeert en de AED gebruikt.
Ook oefenden ze met het aansluiten en bedienen van het apparaat. Na afloop ontvingen ze een certificaat. Ze kunnen zich aanmelden voor HartveiligWonen, een netwerk van vrijwilligers die in Alblasserdam wonen of werken en getraind zijn om te reanimeren.

'Eerste zes minuten cruciaal'

De cursus kwam er op initiatief van raadslid Arie van 't Zelfde (CDA) die tevens lid is van de Drechtraad. Als lid van de Drechtraad volgde hij de cursus en beseft sindsdien hoe waardevol het is om te weten hoe je bij een hartaanval moet handelen. ,,De eerste zes minuten zijn cruciaal. Dat heeft me gegrepen'', aldus Van 't Zelfde. ,,Het is enorm belangrijk dat je weet wat je moet doen als iemand een hartaanval krijgt. Dan kun je helpen in plaats van toekijken. Het is mooi dat wij ons als raadsleden nu ook op deze manier kunnen inzetten voor het dorp.''

De animo was zo groot dat er een tweede cursus komt voor raadsleden die vanwege plaatsgebrek niet konden deelnemen.

De raadsleden die deelnamen aan de reanimatiecursus

Foto: De raadsleden en wethouder Verheij vlak voor aanvang van de cursus.