Meldpunt openbare ruimte (Wijklijn)

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

Afhandeling

Uw melding handelen wij tussen de 1 en 20 werkdagen af, afhankelijk van de soort melding.

Online regelen

Melding doen

Waarover kunt u meldingen doen?
 • borden (verkeers-, omleidings-, straatnaamborden, enz.)
 • bruggen, muren, hekken en kunstobjecten
 • containers en vuil
 • dieren
 • drank en horeca (de overlast hiervan)
 • gladheid
 • graffiti
 • groenvoorziening
 • huisaansluiting riool
 • meubilair
 • putten
 • reclame(uitingen)
 • speelplaatsen (spelen en parkmeubilair)
 • stoepen, straten en wegen
 • straatverlichting en verkeerslichten
 • water
Digitaal, via WhatsApp, Chat of telefonisch

Om fraude met uw persoonsgegevens te voorkomen, stuurt u via de chat of WhatsApp geen vertrouwelijke informatie mee. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld: Burgerservicenummer (BSN), adres of geboortedatum. U krijgt van ons ook geen vertrouwelijke informatie als wij voor u een melding maken. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld de code waarmee u de afhandeling van uw melding volgt. Wij vragen u dan om uw e-mailadres. 

Als u uw melding digitaal instuurt, krijgt u de code automatisch naar uw e-mailadres gestuurd.    

Uw melding mag u aan ons doorgeven via:

 • Online 7 dagen per week / 24 uur per dag
 • WhatsApp: via nummer 06 4028 9392
 • Chat: rechtstreeks via de homepagina
 • Telefonisch: via ons telefoonnummer 14 078
Overige meldingen
 • Reclame: CBS Outdoor voor het aanbrengen van reclame in bushokjes of via billboard. U kunt hen direct bellen via telefoonnummer 020 562 05 62
 • Bushokje (schade): CBS-Outdoor via telefoonnummer 020 511 21 42
 • Onderhoud asfalt op de A15 inclusief op- en afritten: rechtstreeks bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002
 • Brievenbus: PostNL voor schade aan een brievenbus, via telefoonnummer 058 233 33 33
 • Openbaar vervoer: klachten over openbaar vervoer, via telefoonnummer 0900 -7289965 of website Qbuzz
Spoedmelding

Dreigt er direct gevaar door bijvoorbeeld olie op de weg of een gat in de bestrating? 
Doet u dan aanvullend op uw digitale melding een telefonische melding.

 • Tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 16.00 uur:
        - via het telefoonnummer 14 078
 • Op niet-werkdagen en buiten genoemde tijden belt u:
        - het storingsnummer van de Buitendienst, 06 22 94 63 12

Bij een extreem gevaarlijke situatie, belt u met het servicenummer van de politie 0900-8844.

Heeft u vragen?

Vult u dan het Vragen, tips en opmerkingen in.