Stuurgroep luchtkwaliteit

De stuurgroep bestaat uit voorzitter wethouder Arjan Kraijo, diverse gemeenteraadsleden en de projectleider.

Natuurlijk staan de raadsleden en de wethouder open voor uw vragen, suggesties en opbouwende kritiek. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Arjan Kraijo

a.kraijo@alblasserdam.nl              

Arjan Kraijo

'Schone lucht is voor iedereen belangrijk'

Wethouder Arjan Kraijo is portefeuillehouder van het onderwerp luchtkwaliteit. Hij windt er geen doekjes om: "Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je ruikt het nauwelijks maar het kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Een schone lucht hoort bij een gezonde woonomgeving.''

 

Alblasserdamse gemeenteraadsleden hebben luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda gezet. Op hun initiatief is het actieprogramma 'Samen sterk voor schone lucht' opgesteld. Waarom vinden zij luchtkwaliteit zo belangrijk? Hoe zien zij hun rol? En welk resultaat hebben ze voor ogen? Ze vertellen het u graag zelf.

Orhan Yilmaz (PvdA)

f2hoyilmaz@gmail.com

Orhan Yilmaz

'We hebben echt een probleem'

,,Luchtkwaliteit is belangrijk. Het gaat niet alleen om de gezondheid van onze inwoners. Maar ook om de toekomst van onze planten, dieren en ons nageslacht. De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de Drechtsteden voldoet op dit moment niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus écht een probleem. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat de luchtvervuiling in Alblasserdam wordt teruggedrongen en verder van code rood af komt staan.”

Jako Sterrenburg (CU)

jako.cu.alblasserdam@gmail.com

Jako Sterrenburg

 

Arie van 't Zelfde (CDA)

avantzelfde@ziggo.nl

Arie van 't Zelfde

 'De basis voor een goede gezondheid'

,,Een goede luchtkwaliteit is de basis voor een goede gezondheid. De overheid heeft de plicht daarvoor zorg te dragen. Als we in gezamenlijkheid met burgers en ondernemers een betere luchtkwaliteit realiseren in heel Alblasserdam, is het actieprogramma voor mij geslaagd. Dit kunnen we alleen bereiken als iedereen bereid is hieraan een bijdrage te leveren.''

Albert Brasser (SGP)

albert_brasser@hotmail.com

Albert Brasser

'Laten we goede rentmeesters zijn'

,,In de Randstad leven we met veel mensen op een klein stukje grond. Het is het stukje Nederland met het meeste verkeer op de weg en het water. Hier leven wij met onze kinderen. Meer argumenten zijn niet nodig om werk te maken van de luchtkwaliteit en van het milieu in het algemeen. Met het actieprogramma Luchtkwaliteit hoop ik dat we als Alblasserdammers ons steentje bijdragen en we ook zichtbaar resultaat kunnen boeken. Laten we goede rentmeesters zijn en ons mooie Alblasserdam gezond houden voor de toekomst.'

Marko Stout (D66)

marko.D66Alblasserdam@live.nl 

Marko Stout

'We moeten zelf in actie komen'

,,Onze welvaartsmaatschappij bedreigt de kwaliteit van onze lucht. Niet alleen door uitstoot van fabrieken en het goederentransport, maar ook door het autoritje dat we verkiezen boven de fiets. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we deze zaken belangrijker vinden dan schone lucht. Willen we onze lucht zo schoon mogelijk maken dan moeten we zelf in actie komen. Laten we er samen voor zorgen dat het niet slechter maar beter wordt. Daar zijn soms harde maatregelen voor nodig die we niet moeten schuwen.''

Jan Lok (PvdA)

jjglok@ziggo.nl 

Jan Lok

 

Stavros Barzas (VVD)

stavros.barzas@ziggo.nl 

Stavros Barzas

'Optrekken met de regio en de provincie een must'

,,De kwaliteit van de lucht is sterk afhankelijk van factoren waar wij weinig of geen invloed op hebben. Vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen, zonnepanelen of elektrisch rijden, koken en verwarmen. Allemaal prima maatregelen die teniet worden gedaan door verkeer op de A15, scheepvaart en zware industrie van de Europoort. Optrekken met de regio en provincie bij het streven naar schone lucht is een must, zodat onze lokale inspanningen gaan lonen en er 'ruimte' blijft voor een barbecue of verstandig gebruik van de open haard.''