Schone Lucht Akkoord

Samen met 35 andere gemeenten en negen provincies tekende Alblasserdam op maandag 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen). Voor onze gemeente is dit akkoord een extra motivatie om door te werken aan een betere luchtkwaliteit. Sinds 2017 voeren we met steun van de provincie Zuid-Holland het actieprogramma luchtkwaliteit uit.

Wethouder Arjan Kraijo ondertekende het Schone Lucht Akkoord namens onze gemeente. Doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden negen provincies en 36 gemeenten het akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

Extra motivatie voor Alblasserdam

Voor Alblasserdam is dit akkoord een extra motivatie om door te werken aan een betere luchtkwaliteit. Sinds 2017 voeren we met steun van de provincie Zuid-Holland het actieprogramma luchtkwaliteit uit. Wethouder Arjan Kraijo is blij met de nieuwe landelijke afspraken waaraan zo veel partijen zich verbinden. ,,Alblasserdam ligt op een kwetsbaar kruispunt van scheepvaart, industrie en een snelweg met daarin een tunnel. Reden genoeg om van schone lucht een prioriteit te maken. We gaan bijvoorbeeld kijken of we met nieuwe technieken de lucht die uit de tunnel komt eerst kunnen zuiveren, zodat de lucht die onze inwoners inademen schoner wordt. Dat kunnen we echt niet alleen.''

Inwoners bewust maken van luchtkwaliteit

Om inwoners bewust te maken van hun eigen bijdrage aan luchtkwaliteit zijn er regelmatig campagnes die oproepen om met beleid hout te stoken en te barbecueën. Wie een rijbewijs komt afhalen, krijgt een folder mee met tips om bewust de auto te gebruiken. Ongeveer honderd inwoners doen mee aan het project BinnensteBuitenMeten. Zij kregen een luchtkwaliteitsmeter in huis. Daarmee kunnen ze de luchtkwaliteit in huis in de gaten houden en zien hoe hun gedrag de luchtkwaliteit beïnvloedt. Sommigen van hen hebben ook een buitenluchtmeter. Over enkele weken verwachten we de resultaten van het project BinnensteBuitenMeten

Langer en met meer kwaliteit leven

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om het terugbrengen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen zoals stroomaggregaten, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten zich jaarlijks de voortgang laten zien. Voor het Schone Lucht Akkoord heeft het rijk 50 miljoen euro uitgetrokken. Gemeenten en provincies zullen waar nodig geld uittrekken voor extra lokale maatregelen.