Programma luchtkwaliteit

Een werkgroep van gemeenteraadsleden heeft een actieprogramma opgesteld om de luchtkwaliteit in en rond Alblasserdam te verbeteren.

Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het plan staan drie routes om dit doel te bereiken.

Lobby

Omdat luchtvervuiling zich niets aantrekt van gemeentegrenzen, werkt de gemeente samen met onder andere de rijksoverheid, Rijkswaterstaat, de provincie, buurgemeenten en het bedrijfsleven. De gemeente is in gesprek met Rijkswaterstaat om de smogstofzuiger bij de tunnelmond van de tunnel onder de Noord een betere plek te geven. Alblasserdam doet ook mee aan de lobby voor het verbreden van de A15. De files op de rijksweg zijn slecht voor de luchtkwaliteit.

Lokale acties

Om luchtvervuiling die binnen de gemeentegrenzen ontstaat aan te pakken, gaat de gemeente onder meer in gesprek met lokale bedrijven en onderzoekt of er winst te boeken is met het beter spreiden van verkeersstromen in het dorp. De provincie Zuid-Holland ziet Alblasserdam als proeftuin en stelt geld beschikbaar om nieuwe, innovatieve maatregelen te introduceren.

Bewustwording

Ongeveer 18 procent van de fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door burgers. Inwoners van Alblasserdam kunnen zelf dus ook iets doen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij voeren daarom diverse campagnes. In het kader van de houtstook-campagne krijgt u bijvoorbeeld tips om met beleid uw open haard of houtkachel te gebruiken.

Meer weten? Download het actieprogramma.