Wat is fijnstof?

Fijnstof (Particulate Matter in het Engels) is een verzamelnaam voor verschillende schadelijke deeltjes in de lucht, zoals roet. Van al het fijnstof in de lucht veroorzaakt de mens 45%. De overige 55% fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen.

Door de mens veroorzaakt

Het fijnstof dat de mens veroorzaakt, lijkt het meest schadelijk voor de gezondheid te zijn. Een groot deel van deze 45% is afkomstig van verkeer. Het gaat dan om roetdeeltjes in uitlaatgassen, stofresten van remschijven of koppelingsplaten en rubberdeeltjes van banden. Vooral de uitlaatgassen van dieselauto's zijn schadelijk, maar ook uitlaatgassen van de zeescheepvaart en de binnenvaart, verbrandingsprocessen in de industrie en houtkachels of allesbranders in woningen veroorzaken fijnstof.

Verschillende grootten van deeltjes fijnstof

  • Deeltjes kleiner dan 10 micrometer oftewel PM10.
    Dit zijn vooral deeltjes die het gevolg van zijn mechanische processen en opwaaiend bodemstof.
  • Deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer oftewel PM2.5
    Deze zijn vooral het gevolg van verbrandingsprocessen, waaronder dieselroet (ook wel EC, elementair koolstof, genoemd). Deze kleine deeltjes kunnen bij inademing dieper in de luchtwegen en longen doordringen.
  • Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer, ook wel ultra fijn stof genoemd.