Samen sterk voor schone lucht

Gezond leven vraagt om schone lucht. Binnen de gemeente Alblasserdam houden we de luchtkwaliteit daarom scherp in de gaten. En proberen we vervuiling terug te dringen.

Onderzoek leert dat de lucht in onze gemeente voldoet aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Dit betekent helaas nog niet dat de lucht gezond is.

Wolkenlucht boven Alblasserdam

In Alblasserdam zit meer fijnstof in de lucht dan in omringende plaatsen. Dat komt niet alleen door onze ligging - bij industrie, de snelweg en langs een scheepvaartroute - maar ook door luchtvervuiling die binnen de gemeentegrenzen ontstaat. Hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit, weten we dankzij het lokale meetpunt bij de A15 dat u live kunt volgen.

Wat fijnstof is en waar het vandaan komt leest u hier.

Actieprogramma luchtkwaliteit

Om samen met de provincie, buurgemeenten, bedrijven én inwoners te werken aan een schonere lucht in Alblasserdam, heeft een werkgroep van gemeenteraadsleden een actieprogramma luchtkwaliteit opgesteld. Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wie, wat en hoe?

Wie zetten zich voor het actieprogramma in? Wat gaan zij (samen met u) doen? Hoe kunt u zélf een steentje bijdragen? U leest het op deze website.