Hoe denken inwoners over luchtkwaliteit?

Inwoners denken dat de luchtvervuiling in Alblasserdam vooral komt door de A15 en het stoken van houtkachels. Als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit vinden zij dat de overheid aan zet is. Het zijn twee conclusies uit een enquête onder 550 inwoners van Alblasserdam.

De vragenlijsten werden in het voorjaar van 2018 verspreid.

De enquête was bedoeld om te onderzoeken of inwoners van Alblasserdam weten dat de gemeente met een actieplan aan de luchtkwaliteit werkt, of ze hierbij betrokken willen worden en of ze beseffen dat ze zelf ook invloed hebben op de kwaliteit van de lucht.

Meer uitkomsten

Het grootste deel van de enquêtes werd gestuurd naar willekeurige Alblasserdammers. Ongeveer een kwart van de ontvangers waren mensen die deel uitmaken van het zogeheten Bewonerspanel. Zij doen vaker mee aan onderzoeken van het Onderzoekcentrum Drechtsteden dat de enquête over luchtkwaliteit heeft uitgevoerd. Voor meer uitkomsten kunt u de samenvatting van de enquête lezen.