Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp voor Alblasserdam. Samen met provincie, buurgemeenten, bedrijven en inwoners werken wij aan een schonere lucht in Alblasserdam. Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Schone Lucht Akkoord

  Samen met 35 andere gemeenten en negen provincies tekende Alblasserdam op maandag 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen). Voor onze gemeente is dit akkoord een extra motivatie om door te werken aan een betere luchtkwaliteit. Sinds 2017 voeren we met steun van de provincie Zuid-Holland het actieprogramma luchtkwaliteit uit.

 • Samen sterk voor schone lucht

  Gezond leven vraagt om schone lucht. Binnen de gemeente Alblasserdam houden we de luchtkwaliteit daarom scherp in de gaten. En proberen we vervuiling terug te dringen.

 • Hoe denken inwoners over luchtkwaliteit?

  Inwoners denken dat de luchtvervuiling in Alblasserdam vooral komt door de A15 en het stoken van houtkachels. Als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit vinden zij dat de overheid aan zet is. Het zijn twee conclusies uit een enquête onder 550 inwoners van Alblasserdam.

 • Programma luchtkwaliteit

  Een werkgroep van gemeenteraadsleden heeft een actieprogramma opgesteld om de luchtkwaliteit in en rond Alblasserdam te verbeteren.

 • Stuurgroep luchtkwaliteit

  De stuurgroep bestaat uit voorzitter wethouder Arjan Kraijo, diverse gemeenteraadsleden en de projectleider.

 • Projecten luchtkwaliteit

  Om de luchtkwaliteit in en rond Alblasserdam te verbeteren, zijn er regelmatig nieuwe initiatieven. Op deze pagina vindt u deze projecten terug.

 • Wat kunt u zelf doen?

  Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Alblasserdam. Wij helpen u op weg met tips.