Geslachtswijziging aanvragen

Bent u in Alblasserdam geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

Regels voor aanpassen geslacht op officiële documenten

Er gelden regels voor een geslachtswijziging op officiële documenten.

 • u bent 16 jaar of ou­der om de wij­zi­ging aan te ­vra­gen
 • u bent geboren in Alblasserdam
 • u heeft een verklaring arts. Het gaat om een verklaring met de aanwijzing ‘deskundige transgenders’.  U hoeft geen operatie, hormoonbehandeling of sterilisatie te hebben gehad
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • bent u buiten Nederland geboren? Dan kunt u een verzoek doen bij de gemeente Den Haag. U heeft een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning en woont mi­ni­maal 1 jaar in Ne­der­land 
Geslachtwijziging en voornaam wijzigen

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte vraagt u persoonlijk aan in de Gemeentewinkel. 

Afspraak maken geslachtswijziging

U neemt mee:

 • een gel­dig paspoort, ID-kaart of rijbewijs
 • een bewijs van een aan­ge­we­zen arts. Op dit moment zijn aangewezen:
  • het Ken­nis- en Zorg­cen­trum voor gen­der­dy­sfo­rie van het VU me­disch cen­trum (VUmc) in Am­ster­dam
  • het Gen­der­team van het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) in Gro­nin­gen
  • het Gen­der­team van het Cu­ri­um en Leids Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum (LUMC) in Lei­den

De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.

Voornaam of voornamen wijzigen

Tijdens de aanvraag kunt u zelf aangeven welke voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. De gemeente zet deze op uw geboorteakte.

Kosten

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. 

Verzoek ingediend - en dan?

U heeft de vermelding van uw geslacht laten aanpassen in de gemeente waar u geboren bent. Deze gemeente past uw geboorteakte aan.

De gemeente waar u geboren bent geeft de wijziging door aan de gemeente waar u woont. Deze gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Op www.mijnoverheid.nl kunt u in uw BRP gegevens nakijken of uw geslachtsregistratie is aangepast. 

Nieuw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs aanvragen na wijziging

Staat de nieuwe vermelding van uw geslacht in de BRP? Dan kunt u een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen. Dat kunt u doen bij de gemeente waar u woont. Oude documenten zijn niet meer geldig. Die moet u inleveren.  

Meer informatie

op de website van de Rijksoverheid, geslacht aanpassen op officiële documenten.​