Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Op de WOZ-beschikking (aanslag) vindt u de berekende WOZ-waarde voor uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte hiervan. Dat kan online via Mijn SVHW. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting moet betalen, die niet klopt bij uw situatie. Neem dan telefonisch contact met SVHW op. 

Direct bezwaar maken via de website van SVHW
Bezwaar maken (met DigiD)  
Lees meer informatie over DigiD 

Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.30 uur
  • vrijdag van 09.00 – 12.30 uur 
Wat u moet weten
  • bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag
  • u moet uw bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde altijd onderbouwen. Uw onderbouwing geeft u door via Mijn SVHW of het bezwaarformulier
  • bezwaar maken is altijd gratis. U kunt dit rechtstreeks bij ons doen, een bureau of adviseur inschakelen is niet nodig
  • dient u bezwaar in en betaalt u de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijven wij de volledige termijnbedragen afschrijven
  • als uw bezwaarschrift wordt gehonoreerd en u al betaald heeft, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug

Heeft u andere vragen over uw aanslag of WOZ-waarde of twijfelt u over bezwaar maken? Neem gerust contact op met SVHW om te bespreken wat u het beste kunt doen.

Taxatieverslag bekijken

Het taxatieverslag laat zien hoe wij de WOZ-waarde hebben berekend. U kunt het taxatieverslag inzien via Mijn SVHW (DigiD nodig). Of vraag het verslag op door te bellen met 0186 577 222 of 0800 020 08 73.