Portefeuilleverdeling

Sinds de SGP op 31 mei 2021 uit de coalitie stapte bestaat het college uit burgemeester en twee wethouders. Zij hebben de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld. Ook hebben zij per 1 juni 2021 taken van voormalig SGP-wethouder Peter Verheij op zich genomen.

Jaap Paans

Jaap PaansPortefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampenbestrijding)
 • Handhaving
 • Communicatie en Dienstverlening
 • Samenwerkingsagenda Molenlanden
 • Organisatie en organisatieontwikkeling
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Veiligheidsregio ZHZ

Sinds 1 juni ook verantwoordelijk voor:

 • Projecten Waterhoven en Nedstaal
 • Bedrijfsvoering
 • Drechtstedenbestuur
 • Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met wethouder Kraijo)

Nevenfuncties

Arjan Kraijo

Arjan Kraijo1e loco-burgemeester (CDA)

Portefeuille:

 • Economie en ondernemen
 • Bereikbaarheid
 • Wonen en Duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en milieu
 • Sport
 • Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh
 • Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn
 • Ondernemen

Sinds 1 juni 2021 ook verantwoordelijk voor:

 • Financiën
 • Openbare Ruimte
 • Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met burgemeester Paans)
 • Portefeuillehoudersoverleg Economie

Nevenfuncties

Kees Jongmans

Foto Kees Jongmans voor website2e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

 • Zorg en Welzijn
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Werk en inkomen (incl. Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam Smile) 
 • Projecten: De oude bibliotheek, Woonwagens.
 • Personeel

Sinds 1 juni 2021 ook verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg
 • Vastgoed
 • Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
 • Werkgroep Werk & Inkomen

Nevenfuncties