Coalitieakkoord 2022-2026

De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2022-2026.

Download hier het coalitieakkoord 'Samen zijn we Alblasserdam'.

De coalitie vindt deze periode belangrijk: verbinding met elkaar, eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid met een betrouwbare overheid. Een samenleving zijn we met elkaar. Het bestuur staat voor een daadkrachtige aanpak met oog en oor voor alle stemmen en meningen.

In de periode 2022-2026 gaat het college verder met veel onderwerpen die in de vorige periode zijn gestart. Denk aan het toekomstbeeld van een fit en groen dorp in de polder, het Brughuis en plannen voor het bouwen van woningen. Daarnaast willen we verder werken aan: duurzaamheid en klimaatadaptatie, huizen voor jongeren, ouderen en kwetsbaren, integrale buurtaanpak, ander vervoer dan de auto en een betere ontsluiting van de West-Alblasserwaard.  
 
Het college heeft de opdracht van de raad gekregen om het akkoord om te zetten naar een collegeprogramma. Deze volgt later in 2022.