Coalitieakkoord 2018-2022

De SGP, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gesloten.

Onder de noemer Samen maken we Alblasserdam bouwen de partijen voort op de afgelopen vier jaar. De samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties gaat onverminderd door. Wel komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe het meedenken en meepraten in zijn werk gaat en wie wanneer een beslissing neemt.

Basisprincipes

Hoe zorgen we ervoor dat het in Alblasserdam nog prettiger wonen en werken wordt? Die vraag stond bij het schrijven van het coalitieakkoord centraal. De partijen zochten gemeenschappelijke basisprincipes die bij het dorp passen. Een voorbeeld hiervan is respect voor elkaar en voor de zondagsrust die niet voor alle groepen in de samenleving hetzelfde betekent. Andere basisprincipes zijn dat het dorp rustig, ruimtelijk, authentiek en veilig is; de sociale netwerken en het voorzieningenniveau sterk zijn en de bestuursstijl van het college open, integer en helder is.

Langs vijf sporen op weg

De coalitie gaat langs vijf sporen werken aan een Alblasserdam waar het nog prettiger wonen en werken is. Die sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor geeft de coalitie aan wat het verschil gaat maken. Dat varieert van: inzet op armoedebestrijding, ontwikkeling van woningbouw langs de dijk en ontwikkeling van het Havengebied tot maatregelen om sluipverkeer te verminderen en een nieuwe bestemming voor de Nedstaalterrein. De onderstaande illustratie brengt de plannen van de coalitie met onder meer de vijf sporen in beeld.

Samenlevingsagenda