Ondernemersfonds

Sinds 1 januari 2016 kent de gemeente Alblasserdam een Ondernemersfonds.

Alle ondernemers dragen als eigenaar of gebruiker van commercieel vastgoed via de OZB-aanslag bij aan dit fonds.

Wat is het Ondernemersfonds Alblasserdam?

Ondernemers in de gemeente kunnen gezamenlijke plannen dankzij geld uit dit fonds betalen. Het gaat om een proef van vier jaar met een tussentijdse evaluatie na twee jaar. Het geld komt uit een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen. Niet alleen bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook niet commerciële organisaties als scholen, zorginstellingen en sportverenigingen. Iedereen doet verplicht mee dus alle deelnemers hebben baat bij het fonds. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen de deelnemers.

Hoe werkt het?

De gemeente stort de opbrengst uit de OZB-belasting (€30 per €100.000) direct in het fonds. De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam beheert en verdeelt de opbrengst. Dit gebeurt via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. De deelnemers mogen zelf bepalen hoe het geld wordt besteed. De enige voorwaarden zijn dat dit in georganiseerd verband gebeurt en dat het geld een collectief en maatschappelijk belang dient.

Meer informatie?

Hoe de verdeling van de gelden precies werkt en hoe u een aanvraag indient, leest u op de website van het Ondernemersfonds Alblasserdam

 

Uitgelicht

Meer weten?

Voor vragen over uw branche kunt u terecht bij uw ondernemers- of winkeliersvereniging.