Leerlingenvervoer

Voor scholen buiten Alblasserdam is in sommige gevallen een vervoersregeling nodig.

Meestal gaan kinderen zelfstandig naar school of worden gebracht door hun ouders maar soms gaat het anders. Bijvoorbeeld als de leerling een beperking heeft of als de school verafgelegen is. Dan kunnen de ouders gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basis- en voortgezet) meer dan 4 kilometer van huis vandaan is
Aanvragen

Een aanvraag doet u snel en gemakkelijk online via de link 'Aanvraag leerlingenvervoer'. U vindt de link naar dit formulier hiernaast.
Let op! Voor de aanvraag kunt u aanvullende documenten nodig hebben. Vraag deze op vóórdat u een aanvraag doet. Zo zorgt u ervoor dat de gemeente uw aanvraag sneller kan afhandelen.

De documenten die u nodig kunt hebben, zijn:

  • Vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs bezoekt. Hiermee kunt u aantonen dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2016 lager is dan 26.100,--

Lukt de aanvraag niet? Bel dan de contactpersoon Leerlingenvervoer via 078 770 47 66.

 
Uitleg digitaal aanvragen

 Snelgids aanvraag leerlingenvervoer (375 kB)

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

 

 

Uitgelicht

Vragen over leerlingenvervoer?

Belt u dan de contactpersoon Leerlingenvervoer via telefoonnummer 078 770 47 66.

Aanvraag indienen

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in.